Přeskočit na obsah

KURZY ČESKÉHO JAZYKA​

Kurzy pro dospělé

Nabízíme kurzy různých úrovní a formátů, většina kurzů je zdarma. Bezplatné kurzy mají pravidla, která se mohou lišit, proto jim věnujte pozornost.

Pro aktuality ohledně kurzů a informace ohledně otevírání dalších sledujte náš web a události na facebookové stránce InBáze.

Kontakt

kurzy češtiny podporuje:

Plánované kurzy češtiny

Kurz pro pokročilé (B1)

Termín: 1.2. až 4.4. 2022 od 9:00 do 13:00 (každé pondělí)

Kde: InBáze, Legerova 50, Praha 2

(kapacita naplněna)

Kurz pro falešné začátečníky a mírně pokročilé (A2)

KURZ JE URČEN POUZE PRO NESLOVANSKY MLUVÍCÍ STUDENTY

Termín: 17.1.2022 až 25.3.2022 od 18:00 do 20:00 (dvakrát v týdnu: pondělí a pátek)

Kde: InBáze, Legerova 50, Praha 2

(kapacita naplněna)

Kurz pro falešné začátečníky a mírně pokročilé (A2)

Termín: 1.2. až 5.4. 2022 od 18:00 do 20:00 (dvakrát v týdnu: úterý a čtvrtek)

Kde: AMIGA, Belgická 11, Praha 2  

(kapacita naplněna)

O nových kurzech, termínech a průběhu registrace budeme informovat postupně zde na webu a na našich facebookových stránkách InBáze.

Aktivita v rámci projektu OPZ “ InBáze, z.s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy“

Kapacita kurzů je omezená.

Předpoklady a podmínky kurzů

jazyková úroveň

Kurzy češtiny otevíráme v různých úrovních. Předtím, než se přihlásíte, ověřte si, zda úroveň kurzu odpovídá vašim znalostem.

A0:
Neumíte česky (kromě několika slov nebo frází).

A1:
Reagujete a rozumíte v předvídatelných konkrétních situacích, kdy na vás mluví pomalu a zřetelně. Umíte podat základní informace o sobě a zjistit informace o ostatních (adresa, telefon, věk, bydliště, zájmy, rodina, minulá dovolená, víkend, tělo, jídlo, kde bydlím).

Mluvíte v krátkých větách, znáte a snažíte se používat gramatické časy: přítomný a minulý a částečně i budoucí čas.

A2:
Rozumíte často používaným výrazům a frázím týkajícím se běžných každodenních témat, s nimiž máte zkušenosti (rodina, vaše okolí, nakupování, práce, zájmy). Umíte o těchto věcech jednoduše a krátce komunikovat. 

Znáte všechny gramatické časy (i když můžete v používání dělat chyby), znáte některé deklinace, hlavně v singuláru, obvykle si ale nejste jistí, kdy a jak je používat.

B1:
Rozumíte hlavním myšlenkám ve spisovném jazyce, které se týkají běžných témat (zaměstnání, studium, aktuální události, zájmy apod.). Dokážete se bez přípravy zapojit do rozhovoru na známá témata z každodenního života. Umíte jednoduše popsat své zážitky, převyprávět příběh nebo film, argumentovat.

Znáte časy (přítomný, minulý, budoucí), kondicionál, pasívum; učili jste se deklinace jednotného i množného čísla a částečně je ovládáte.

B2:
Dokážete vést plynulý a spontánní rozhovor s rodilým mluvčím a obhájit své názory. Rozumíte většině televizních zpráv, programů a filmů ve spisovném jazyce.

Znáte všechny gramatické jevy, které jsou popsány v předchozích úrovních, potřebujete je procvičovat a učíte se výjimky.

Platba vratné zálohy

U našich bezplatných kurzů češtiny platíte pouze vratnou motivační zálohu 1000 Kč.

Záloha se platí před začátkem kurzu a po skončení kurzu je vrácena v plné výši, když splníte:

 • 85 % docházky u 50hodinových kurzů,
 • 70 % docházky u 100hodinových kurzů.

další podmínky

 • Bezplatné kurzy jsou určeny občanům zemí mimo EU, kteří bydlí v Praze, a to déle než 90 dní.
 • Můžete se účastnit jen jednoho bezplatného kurzu.
 • Je třeba zajistit si vlastní učebnici, pokud je nějaká určena.

Jak se přihlásit?

 1. Vyplníte online registrační formulář, který bude u oznámení kurzu.
 2. Přibližně do týdne se vám ozveme s informací, jestli jste přijati nebo s dalšími dotazy.
 3. Registraci dokončíte osobně v kanceláři na adrese Legerova 50. Vyplníte potřebné formuláře a zaplatíte vratnou zálohu.
Kurzy pro děti

Dětem nabízíme kurz českého jazyka, skupinové doučování českého jazyka a individuální doučování češtiny.

Kurz češtiny pro falešné začátečníky 8 – 13 let

 • Kdy: 15.8. – 26.8.2022 od 8:30 – 12:15 (pondělí až pátek)
 • Kde: InBáze, Legerova 50, Praha 2
 • Úroveň: falešní začátečníci

Kurz je zdarma. Je určen především dětem s neslovanským mateřským jazykem

Předběžná registrace zde: https://forms.gle/YZ4ZkiQeTWLzsiyb9

Po předběžné registraci se Vám ozveme s dodatečnými otázkami nebo informací, jestli jste na kurz přijati.

Dotazy na e-mailu: Blanka Charvátová, cestina@inbaze.cz

Czech course for false beginners 8 – 13 year old

 • When: 15.8. – 26.8. 2022 from 8:30 a.m. – 12:15 p.m. (Monday – Friday)
 • Where: InBáze, Legerova 50, Praha 2
 • Level: false beginners

The course is free-of-charge. It is intended mainly for children with non-slavic mother tongue.

Preliminary registration here: https://forms.gle/YZ4ZkiQeTWLzsiyb9

After preliminary registration we will get back to you with more questions or information whether you are accepted or not.

Questions and information on e-mail: Blanka Charvátová,  cestina@inbaze.cz

Nadstavbový zdokonalovací kurz češtiny pro žáky 12 – 16 let

 • Kdy: 15.3. – 7.6. 2022 od 16:00 – 17:30 (úterý, čtvrtek)
 • Kde: Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle
 • Úroveň: mírně pokročilí

V případě zhoršující se epidemické situace bude kurz probíhat online.

Předběžná registrace od 6.12. zde:  https://forms.gle/17gmT66FziBvF3cp6

Po předběžné registraci se Vám ozveme s dodatečnými otázkami nebo informací, jestli jste na kurz přijati.

Dotazy na e-mailu: Blanka Charvátová, cestina@inbaze.cz

Advanced Czech language improvement course for pupils 12 – 16 year old

 • When: 15.3. – 7.6. 2022 from 4:00 p.m. – 5:30 p.m. (Tuesday, Thursday)
 • Where: Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle
 • Level: lower intermediate

In case of deteriorating pandemic situation the course will take place online.

Preliminary registration from 6.12. here: https://forms.gle/17gmT66FziBvF3cp6

After preliminary registration we will get back to you with more questions or information whether you are accepted or not.

Questions and information on e-mail: Blanka Charvátová,  cestina@inbaze.cz

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě