Přeskočit na obsah

Vzdělávání, růst a stabilizace v komunitním centru InBáze

Název projektu: Vzdělávání, růst a stabilizace v komunitním centru InBáze,  CZ.2.17/2.1.00/36362

Program/poskytovatel: Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 2: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor: InBáze, o. s.

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2013

Délka trvání projektu: 16 měsíců

Popis projektu:

Hlavní cíle projektu Vzdělávání, stabilizace a růst v komunitním centru InBáze o. s. jsou nastaveny tak, aby se co nejvíce zúročily dosavadní zkušenosti  s prací s cílovou skupinou, a aby projekt pomohl zaměstnancům a dobrovolníkům InBáze o. s. rozvinout jejich potenciál a rozšířit odborné znalosti. Zároveň je projekt zaměřen tak, aby v jeho rámci byl nastaven přímý proces udržitelnosti, který by umožnil stabilizovat zavedenou neziskovou organizaci a systém vzdělávání udržel i po skončení projektu. InBáze o. s. je organizace specifická mimo jiné tím, že třetinu jejích zaměstnanců tvoří cizinci, kteří svojí prací předávají model pozitivní integrace klientům centra. Některé vzdělávací aktivity jsou proto zaměřeny přímo na cizince , kteří mají specifické vzdělávací potřeby.

Aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby umožnily:

  • zavést systém vzdělávání pracovníků komunitního centra včetně zaměstnanců z řad cizinců
  • zorganizovat vybrané vzdělávací programy tak, aby co nejefektivněji prospěly vybraným zaměstnancům z řad pracovníků v přímé práci s klienty
  • pomoci stabilizovat zavedenou neziskovou organizaci tím, že pracovníci managementu budou vyškoleni v manažerských dovednostech
  • pomoci zavést do organizace systém strategického plánování
  • pomoci zkvalitnit práci s klienty tím, že bude nastaven systém klientské intervize, který následně budou moci provádět sami zaměstnanci
  • zavést supervizi do oblastí práce , kde zatím není příliš rozvinuta a zkvalitnit její poskytování
  • zaměstnat fundraisera, který se zaměří na firemní fundraising a který pomůže nalézt finance umožňující udržení nastaveného vzdělávacího systému

Projekt Podpora migrantům při vstupu na trh práce v Praze je financován Operačním programem Praha Adaptabilita

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond

Kontakt:

Petra Holubářová

vedoucí projektu

holubarova@inbaze.cz

+420 602 779 464

oppa