Přeskočit na obsah

Výsledky výzkumu v rámci projektu „InBáze – platforma pro občanskou participaci migrantů“ (EN)

Cesta k aktivnímu občanství obyvatel hl. města Prahy s migračním původem.
Výsledky pilotního výzkumu a reflexe zkušeností InBáze z.s. a iniciativy MigAct.

Přinášíme vám výsledky, které vzešly z výzkumu v rámci projektu „InBáze – platforma pro občanskou participaci migrantů“, kde jsme se zaměřili na cílovou skupinu, zejména na: cizince občany třetích zemí bez ohledu na pobyt (s výjimkou krátkodobých návštěvníků města); občany EU; občany ČR s migračním původem, kterým bylo uděleno občanství ČR.

Pathways to active citizenship of residents with a migrant background in the city of Prague (download)