THÔNG TIN VÀ BIỆN PHÁP CORONAVIR

THÔNG TIN VÀ BIỆN PHÁP CORONAVIR

Kính gửi các khách hàng của InBáze,

chúng tôi muốn đưa ra khuyến nghị về tình hình hiện tại liên quan đến sự lây lan của nhiễm coronavirus. Hiện tại, không có lý do nào liên quan đến ý kiến ​​của Bộ Y tế Cộng hòa Séc, nhưng thật tốt khi tuân thủ các biện pháp phòng ngừa này.

Nếu bạn hoặc những người gần gũi với bạn gần đây đã dành thời gian ở những khu vực có nguy cơ bị nhiễm coronavirus, vui lòng chú ý đến tình trạng y tế của bạn. Nếu bạn có sự nghi ngờ tối thiểu, vui lòng làm theo chính xác các khuyến nghị của Bộ Y tế Cộng hòa Séc và liên lạc với trạm vệ sinh liên quan và bác sĩ của bạn.

Nếu những điều trên áp dụng cho bạn và bạn đã được yêu cầu một trong các dịch vụ tư vấn của chúng tôi hoặc bạn hoặc con bạn tham dự các sự kiện InBáze khác (sự kiện cộng đồng, khóa học tiếng Séc, câu lạc bộ liên văn hóa, v.v.), vui lòng sắp xếp lại hoặc hoãn chuyến thăm của bạn đến InBáze.

Hiện tại, chúng tôi sẽ không hạn chế dịch vụ của chúng tôi. Đồng thời, giống như bạn, chúng tôi sẽ theo dõi ý kiến ​​của các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Y tế Cộng hòa Séc, và chúng tôi sẽ theo dõi họ.

Cảm ơn bạn trước sự hợp tác của bạn.

Alexandr Zpěvák
giám đốc InBáze, z. s.

 

Liên kết:
trang web của Bộ Y tế Cộng hòa Séc

Ý kiến hiện tại của Bộ Y tế Cộng hòa Séc

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho người nước ngoài

 

Các infolines sau đây có sẵn để được tư vấn:

  • Trạm vệ sinh của thủ đô Prague: 773 782 856 và 773 782 850 (hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối)
  • Viện Y tế Công cộng: 724 810 106 (hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối)

 

 

Уважаемые клиенты InBáze

Пожалуйста, обратите особое внимание на состояние своего здоровья, если Вы сами или Ваши близкие в последнее время  находились на территории, которые были под угрозой заражения короновирусом.  В случае малейшего подозрения рекомендуем придерживаться указаний Министерства Здравоохранения ЧР,  связаться с ближайшей Санэпидемстанцией и со своим лечащим врачом.

Если к Вам относится вышеуведенная информация и Вы записаны на наши консультации или другие мероприятия (курсы, детские клубы, интеркультурные клубы), просим перенести запись или встречу в  InBáze.

В настоящее время оказание услуги не ограничиваем, будем следить и руководствоваться  постановлениями соответствующих учреждений,  т.е. Министерства Здравоохранения ЧР.

Кроме этого, просим Вас соблюдать следующие правила

 – придерживайтесь основных правил гигиены – например, мойте руки с мылом

 –  соблюдайте дистанцию при общении с людьми, рекомендуем мин 1,5 м

–  при кашле закрывайте рот и нос платком или рукавом, не рукой

–  не пожимайте руки

Спасибо за понимание

Александр Спевак,

директор InBáze, z.s.

ссылки

 https://www.mzcr.cz/

актуальная информация Министерства Здравоохранения

http://www.mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html

 

https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx


Přesunout se na začátek