Přeskočit na obsah

SPOLUPRÁCE S NORSKEM

EEA Grants and Norway Grants - logo

InBáze z.s. a Bymisjon Bergen prohloubily spolupráci

„Práce s mladými migranty je v Čechách i Norsku velmi podobná“

Spolku InBáze z.s. se díky novému projektu „Výměna dobré praxe“, financovanému  v rámci Podpory bilaterální spolupráce z Fondů EHP a Norska v programovém období 2014 -2021, podařilo rozšířit a prohloubit spolupráci s norskou partnerskou organizací Bymisjon Bergen.

V rámci projektu bilaterální spolupráce, který probíhal od října 2018 do května 2019, se uskutečnily dvě partnerské návštěvy v Praze a Bergenu a proběhl seminář „Práce s dětmi a mládeží migrantů – sdílení dobré praxe“.

Seminář se konal 27. února 2019 v Praze a byl zaměřen na otázky týkající integrace dětí a mladých migrantů v ČR a Norsku. Kromě tří příspěvků českých organizací a jedné norské, byly diskutovány zejména možnosti  zlepšení integrace dětí migrantů v obou zemích. Zástupci Bymisjon Bergen seznámili české publikum s zkušenostmi z práce s mladými migranty v Bergenu a živě se zajímaly o způsob práce se stejnou skupinou v Čechách.  Seminář byl uspořádán jako součást pobytu čtyř pracovníků Bymisjon Bergen v Praze a kromě semináře se v průběhu pobytu norští partneři seznámili podrobně s činností InBáze z.s. a navštívili další neziskové organizace, pracující s migranty.

V dubnu 2019 následovala studijní cesta 7 zaměstnanců InBáze z.s. do Bergenu, která umožnila se zaměstnancům InBáze z.s. zúčastnit se volnočasových aktivit připravovaných Bymisjon Bergen pro mladé migranty.

Zajímavá byla také účast na oslavě výročí činnosti tzv. „V 13“, která je součástí Bymisjon Bergen a tato oslava byla v době studijní návštěvy pořádána. V průběhu pobytu Bergenu se účastníci seznámili s činností dalších organizací např. Red Kors a navštívili pracovní a rekvalifikační  programy pro migranty Kronhagen cafe, Re:tro  a program Open Girls Night. Dále proběhly diskuse zaměřené sdílení zkušenosti a projednání možností přípravy společného budoucího projektu.

Zástupci obou organizací se shodli na tom, že jejich práce, přestože probíhá v jiných podmínkách a zejména v jiném právním prostředí, je velmi podobná a je přínosné se setkávat a hledat společná a podobná řešení stejných problémů, které přispějí k řešení problémů dětí a mládeže z řad migrantů a zlepší jejich možnosti začlenění do společnosti v CR a Norsku.

Na tomto základě byla odsouhlasena příprava společného projektu, který bude předložen do Active Citizens Fund  po vyhlášení výzvy.