Přeskočit na obsah

Randez vous InBáze VII – encuentro de tradiciones y culturas

Randez vous InBáze VII – setkávání tradic a kultur

Název projektu: Randez vous InBáze VII – setkávání tradic a kultur

Program/poskytovatel: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvo vnitra ČR

Realizátor: InBáze, o. s.

Zahájení realizace projektu: 1.7.2014

Délka trvání projektu: 12 měsíců

Popis projektu: 

Randez-vous InBáze VII navazuje na úspěšné projekty Randez-vous Berkat I, II, III , IV, V, VI
a navazuje tak na aktivity, které přispívají k vzájemnému porozumění jak většinové společnosti, tak cizinců v Praze a v Jižních Čechách. Aktivity probíhají formou osobního setkání, kulturních zážitků
a kulturní výměny.

REFUFEST NA STATKU – Rakovice

Bude se jednat již o 6. ročník multikulturního festivalu, který se odehrává v Rakovicích v Jižních Čechách. Na venkově je téma migrace a integrace stále méně viditelné a  RefuFest se již stal jedinečnou příležitostí, v Jižních Čechách, jak se blíže seznámit s cizinci, jejich zvyky, tradicemi nebo životě v ČR.

REFUFEST 2015 – Praha

Bude se jednat o jubilejní 10. ročník multikulturního festivalu v Praze. Festival nabízí nejen hudební
a divadelní vyžití, ale během festivalu se česká majorita setkává s lidmi pocházejícími z nejrůznějších částí světa a tak získává informace o jejich zemi původu, kultuře, zvycích, národní kuchyni nebo životě v ČR. Cizinci se aktivně zapojují do samotné organizace festivalu. Podílí se na vystoupeních jak na hlavním pódiu, tak i na interaktivních dílnách ve workshop stanu, výstavách, informačních stáncích
i na zajištění občerstvení.

Sobotní klub

Jednou z hlavních myšlenek projektu je seznámit českou společnost s odlišnými kulturami cizinců pobývajících na území ČR. Na této myšlence pracujeme v průběhu celého roku, významnou roli zde sehrávají Multikulturní ženské skupiny, jejichž účastnicemi jsou primárně ženy cizinky, ale zároveň ženy z řady majoritní společnosti. V rámci tzv. sobotního klubu navážeme na již úspěšně probíhající kurzy vaření etnické a české kuchyně, které budou v komunitním centru InBáze  organizovány jednou za 2 měsíce. Jednou měsíčně se pak uskuteční výlet na zajímavá historická a kulturní místa v ČR či odpolední setkání v Invazi zaměřené na vzájemnou podporu a rozvíjení témat, která si sami zvolí účastnící klubu např. rodina v cizině apod.  Setkání sobotního klubu bude otevřené pro celé rodiny, ženy i muže cizince i Čechy.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „ Poznejte svůj nový domov“ V PRAZE

Obsah přednášek „Poznejte svůj nový domov“ zvyšuje informovanost cizinců o legislativním, právní, sociálním a kulturním systému v ČR, poskytuje praktickou orientaci v české společnosti a její historii
a zároveň nabízí možnost cizincům ze třetích zemí seznámit české občany se svými zeměmi
a kulturami. Přednášky probíhají za účasti cizinců i českých občanů v komunitním centru InBáze v Praze.

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ KOMUNITOU V JIŽNÍCH a STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Tato část navazuje na již realizované aktivity ve venkovském komunitním centru v Rakovicích
v předchozích letech a rozšiřuje ho o region Středních Čech. Jedná se zejména o multikulturní oslavy svátků, regionální slavnosti a pobyt Multikulturních skupin na venkovském komunitním centru
v Rakovicích. Obou aktivit se účastní česká majorita i cizinci.

Projekt EIF 2013 Randez-vous Inbáze VII – setkávání tradic a kultur je podpořen Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.

eu LOGO
mv_logo
Kontakt: 
Parisa Zargari
vedoucí projektu
zargari@inbaze.cz
+420 605 551 4881