Přeskočit na obsah

Kurzy češtiny pro cizince v InBázi a ve školách 2020

praha_logo
Název projektu: Kurzy češtiny pro cizince v InBázi a ve školách 2020
Období realizace projektu: 1. 1. 2020–31. 12. 2020
Vedoucí projektu: Blanka Charvátová, charvatova@inbaze.cz

Projekt je podpořen z grantu Magistrátu hl. m. Prahy v rámci programu Integrace cizinců pro rok 2020
Hlavními cíli projektu jsou podpora vzdělávání dospělých cizinců, jazyková podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a podpora škol/pedagogických pracovníků věnujících se začleňování žáků s OMJ prostřednictvím těchto dílčích aktivit:
1. Kurzy češtiny pro dospělé
2. Kurzy češtiny pro děti