KHÓA HỌC GIAO TIẾP LIÊN QUAN VÀ BAO GỒM TRẺ EM VỚI OMJ TRONG KINDERGARTEN

KHÓA HỌC GIAO TIẾP LIÊN QUAN VÀ BAO GỒM TRẺ EM VỚI OMJ TRONG KINDERGARTEN

Hội thảo dành cho nhân viên sư phạm của trường mẫu giáo Prague, những người làm việc với trẻ em với ngôn ngữ mẹ đẻ khác nhau (OMJ). Nó sẽ được dẫn dắt bởi một chuyên gia về truyền thông đa văn hóa, một cố vấn phương pháp cho giáo viên mẫu giáo, một giáo viên, một nhà trị liệu ngôn ngữ, một giáo viên trợ lý cho trẻ em với OMJ từ các trường mẫu giáo và một nhân viên xã hội / liên văn hóa của các tổ chức phi chính phủ làm việc với người di cư.


Přesunout se na začátek