Přeskočit na obsah

INBÁZE PODPORUJE TALENTY

Projekt pro mladé migranty od 14 do 24 let.

Cílem projektu je podpora konkrétních znevýhodněných dětí v jejich snech skrze intenzivní finanční i morální podporu. Zúčastněné děti dostanou možnost rozvíjet své talenty a stát se inspirací pro další. Naučí se i základy prezentace a event managementu (benefiční akce). Vytvoření metodiky a fundraisingového plánu poté pomůže organizaci získávat finance na podporu talentovaných dětí v dalších letech.  

Zároveň budou jejich příběhy využity jako zdroj inspirace pro další talenty a jako podklad pro fundraisingovou strategii na podporu volnočasových aktivit migrantských dětí a mládeže. Tato strategie bude jedním ze dvou výstupů projektu.

Druhým výstupem bude metodika práce s talentovanou mládeží, která bude organizací využívána i po skončení projektu a zároveň bude volně dostupná na webu organizace.  

Projektové aktivity:

  • Start-up pro mládež
  • Mentoringová setkání pro jednotlivé děti
  • Benefiční akce
  • Tvorba metodiky
  • Tvorba fundraisingového plánu

Vedoucí projektu: Helena Masníková / startup@inbaze.cz.