Přeskočit na obsah

MHMP Audionahrávky dvojjazyčných pohádek a multikulturní vzdělávací aktivity pro děti a žáky 2020

praha_logo

Program: Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze –⁠ kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Název projektu: Audionahrávky dvojjazyčných pohádek a multikulturní vzdělávací aktivity pro děti a žáky 2020
Trvání projektu: 1.1.2020–31.12.2020
Vedoucí projekt
u: Victoria Golovinova, golovinova@inbaze.cz

Cíl
Hlavním cílem projektu je předávání tradiční lidové slovesnosti národnostních menšin, jakož i jejich jazyka a kultury prostřednictvím pohádek a jazykových metodických materiálů zejména žákům a pedagogům na území hl. města Prahy, ale také mezi širokou veřejnost prostřednictvím následující aktivity.

Zpracování audio nahrávek dvojjazyčných pohádek a jazykových karet Bedýnek příběhů

Cíl aktivity:
Zpracováním audio nahrávek dvojjazyčných pohádek a pracovních karet k metodickým materiálům Bedýnek příběhů v jazyce národnostních menšin podpořit a rozvinout kulturní a jazykové kompetence žáků ZŠ. Dále nabídnout pedagogům možnost využití audionahrávek v rámci výuky a podpořit tak rozšiřování jazyků menšin. A v neposlední řádě rozšířit povědomí o kultuře cizích zemí také mezi širokou veřejnost.

Výstupy
Výstupy projektu (audio nahrávky) naleznete zde.