Přeskočit na obsah

Asistenční služby pro migranty InBáze IV

Název: Asistenční služby pro migranty InBáze IV

Program: Evropský integrační fond

Realizátor: InBáze, o. s.

Zahájení realizace projektu: 01. 01. 2014

Délka trvání projektu: 18 měsíců

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytovat asistenční a poradenské služby cizincům ze třetích zemí, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, přímo na Odděleních pobytu cizinců OAMP MV ČR (dále jen „OPC“). Služba je poskytována na území hlavního města Prahy v návaznosti na spolupráci s Integračním centrem Praha a dalšími nevládními migrantskými organizacemi. Projekt navazuje na  tři předchozí úspěšně realizované projekty Asistenční služby pro migranty InBáze I, II  a III realizované od roku 2011 až do současnosti.

Stejně jako předchozí projekty, i tento dále prohlubuje a rozvíjí velmi inovativní a potřebný model poskytování tlumočení a poradenství ve věci správního řízení, jež vznikl ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky (OAMP MV ČR). Služba je klientům poskytována v samostatné kanceláři přímo na OPC Praha III v Cigánkově ulici, OPC Praha IV na Koněvově ulici a OPC Praha I na Bohdalci, kam přichází více než ¾ cizinců s dlouhodobým, přechodným pobytem a trvalým pobytem.

Službu budou i nadále poskytovat interkulturní pracovníci (došlo k upřesnění terminologie a namísto poněkud nejednoznačného a matoucího pojmu „sociokulturní mediátor“ je nyní preferován pojem „interkulturní pracovník“) ve spolupráci s poradci ve věcech pobytu s právním a sociálním zaměřením. Jedná se o osvědčený model, který na jedné straně umožňuje poskytnout klientovi nejen asistenci, ale i základní poradenství ohledně nejčastějších životních situací přímo na pobočce OPC a na druhé straně umožňuje interkulturnímu pracovníkovi získávat zkušenosti a budovat své kompetence za supervize poradce ve věcech pobytu. Služba bude i nadále poskytována v následujících jazycích: angličtina, arabština, francouzština, ruština, vietnamština a mongolština.

I nadále je poskytováno ambulantní poradenství ve věcech správního řízení a pobytu na území zkušeným pracovníkem s právním či sociálním vzděláním přímo na pobočkách Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR, v případě časově náročnějších případů také právní poradenství zejména ve věcech pobytu v kanceláři InBáze o.s.

Na základě vyhodnocení praktických zkušeností z OPC při realizaci předchozích projektů v první polovině roku 2014 také došlo k posílení pracovní doby interkulturních pracovníků a poradce ve věcech pobytu na pobočkách OPC.

Projekt EIF 2013-22 Asistenční služby pro migranty InBáze III je podpořen Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR

eu LOGO
mv_logo

Obecné informace v češtině

Социальные консультации

Basic informations about consulting 

Kontakt:

Kateřina Kopečná

vedoucí sociálně – právního oddělení

kopecna@inbaze.cz

+420 733 785 445