Přeskočit na obsah

Asistenční služby InBáze na oddělení pobytu cizinců v Praze V

Název:   Asistenční služby InBáze na odděleních pobytu cizinců v Praze V

Program:  Integrace cizinců 2015

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR – OAMP

Realizátor:  InBáze, z. s.

Zahájení realizace projektu:  01. 01. 2015

Délka trvání projektu:  12 měsíců

Popis projektu

Ve spolupráci s OAMP MV ČR byl v březnu 2011 vytvořen inovativní a potřebný model poskytování tlumočení a poradenství přímo na OPC v Praze, kam přichází více než ¾ cizinců s dlouhodobým a přechodným pobytem. Projekt navazuje na již realizované projekty Asistenční služby I-IV.

1. Asistenční služby na odděleních pobytu cizinců OAMP MV ČR v Praze

Poskytování přímé pomoci cizincům na nejvytíženějších pobočkách OAMP v Praze. Služba asistence a pobytového poradenství bude interkulturními pracovníky poskytována v 6 jazycích (čeština, ruština, vietnamština, mongolština, angličtina a francouzština) na 3 odděleních pobytu cizinců v Praze – Koněvova 188/32, Praha 3 – Žižkov; Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 – Michle (od reorganizace pracovišť v červnu 2015 na OPC Koněvova a OPC Cigánkova).

2. Pobytové a právní poradenství

Pobytové a právní poradenství efektivně doplňuje asistenční služby interkulturních pracovníků. Poradci ve věcech pobytu se sociálním a právním zaměřením budou působit na pobočkách OPC spolu s interkulturními pracovníky do reorganizace pracovišť. Od reorganizace pracovišť OPC v červnu se poradenství ke složitějším případům poskytuje v klidnějším prostředí komunitního centra InBáze (Legerova 50, Praha 2).

3. Osvěta na pobočkách

V návaznosti na pilotní aktivitu osvěty na pobočce Koněvova v letošním roce budeme letos pokračovat v osvětě na téže pobočce i na OPC Cigánkova. V rámci aktivity proběhnou dny neziskových organizací pracujících s migranty, které budou moci představit svoji činnost, a zároveň dojde k lepšímu uspořádání materiálů propagujících jejich i naše služby. Cílem osvěty je zpřístupnit lépe služby neziskových organizací potencionálním klientům.

4. Tlumočení 

Pro efektivní práci s klienty, kteří neovládají dostatečně český jazyk, je třeba zajistit tlumočení do jejich rodného jazyka. Zejména se jedná o poradenství ve věcech pobytu, sociální a právní poradenství, zajištění asistencí apod. Tuto službu u nás poskytují již osvědčení sociální tlumočníci, kteří se orientují v českém prostředí a mají dobré komunikační schopnosti. 

5. Opatrovnictví v řízeních o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizinců

Na základě společenské objednávky byl projekt doplněn o aktivitu opatrovnictví v řízeních o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizinců ze třetích zemí, kteří mají na území ČR povolen trvalý pobyt (či občanů EU) dle příslušných ustanovení cizineckého zákona a správního řádu.

6. Koordinace projektu

Pro kvalitní fungování projektu je nezbytné zajistit efektivní ekonomické a obsahové řízení realizace projektu. Vzhledem k tomu, že projekt je součástí strukturované nabídky komunitního centra InBáze, je důležité, aby byla vedle přímé práce s klienty zajištěna součinnost všech aktivit nejen tohoto projektu ale i celého centra InBáze v součinnosti s vedením organizace. 

Kontakt:

Tomáš Verčimák

vedoucí sociálně-právního oddělení

realizátor projektu

vercimak@inbaze.cz

+420 739 037 353

Logo_CMYK

Projekt Asistenční služby InBáze na odděleních pobytu cizinců v Praze V je finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotace na integraci cizinců.