Přeskočit na obsah

Asistenční služby InBáze na oddělení pobytu cizinců v Praze IV

Název:  Asistenční služby InBáze na odděleních pobytu cizinců v Praze IV

Program: Integrace cizinců 2014

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR – OAMP

Realizátor: InBáze, o.s.

Zahájení realizace projektu: 01.01.2014

Délka trvání projektu: 12 měsíců

Popis projektu:

Ve spolupráci s OAMP MV ČR byl v březnu 2011 vytvořen velmi inovativní a potřebný model poskytování tlumočení a poradenství přímo na OPC v Praze, kam přichází více než ¾ cizinců s dlouhodobým a přechodným pobytem. Projekt navazuje na již realizované projekty Asistenční služby I, II a III. I nadále se zaměříme na poskytování asistenčních a poradenských služeb primárně na OPC v Praze pro cizince z třetích zemí, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Projekt bude na základě zkušeností z předchozích projektů rozšířen o aktivitu osvěta na pobočce OPC, zaměřenou zejména na kulturní, osvětovou a edukační činnost. Konkrétně budou cíle projektu naplňovány v těchto aktivitách:

1. Asistenční služby 

Služba bude i nadále poskytována v 6 jazycích (čeština, ruština, vietnamština, mongolština, angličtina a francouzština) na 3 nejvytíženějších odděleních v Praze – Oddělení pobytu cizinců Praha IV: Koněvova 188/32, Praha 3 – Žižkov; Praha III: Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov; Praha I: Nad Vršovskou Horou 88/4, Praha 10 – Bohdalec. 

2. Pobytové a právní poradenství

V návaznosti na již úspěšně realizované poradenství ve věcech pobytu se sociálním a právním zaměřením přímo na pobočkách OPC dojde od dubna 2014 o rozšíření kapacity poradce s právním zaměřením, neboť poptávka ze strany klientů po řešení složitějších problémů ohledně povolení k pobytu dlouhodobě převyšuje možnosti InBáze, o.s. Poradce ve věcech pobytu se sociálním vzděláním a kapacitně posílený poradce s právním vzděláním budou působit na pobočce OPC spolu s interkulturním pracovníkem. V případě časově náročnějších případů poskytnou sociální nebo právní poradenství přímo v komunitním centru.

3. Osvěta na pobočce OPC Koněvova

Prostor poboček, do kterého přichází každý den velké množství cizinců, má velký potenciál pro kulturní, edukační a osvětovou činnost. Většina cizinců přichází na OPC bez objednání a stráví v prostorách OPC čekáním na odbavení velkou část dne. V rámci této aktivity je ve spolupráci s MVČR realizován na pobočce OPC Koněvova pilotní projekt zaměřený na celkovou kultivaci tohoto veřejného prostoru (zejména chodeb a čekárny). 

4. Tlumočení 

Pro efektivní práci s klienty, kteří neovládají dostatečně český jazyk, je třeba zajistit tlumočení do jejich rodného jazyka. Zejména se jedná o poradenství ve věcech pobytu, sociální a právní poradenství, zajištění asistencí apod. Tuto službu u nás poskytují již osvědčení sociální tlumočníci, kteří se orientují v českém prostředí a mají dobré komunikační schopnosti. 

5. Koordinace projektu

Pro kvalitní fungování projektu je nezbytné zajistit efektivní ekonomické a obsahové řízení realizace projektu. Vzhledem k tomu, že projekt je součástí strukturované nabídky komunitního centra InBáze, je důležité, aby byla vedle přímé práce s klienty zajištěna součinnost všech aktivit nejen tohoto projektu ale i celého centra InBáze v součinnosti s vedením organizace. 

mv_logo

 Kontakt:

Kateřina Kopečná

vedoucí sociálně – právního oddělení

kopecna@inbaze.cz

+420733 785 445