19. – 30. 8. KHÓA HỌC CÔNG CỤ CHO TRẺ EM

19. – 30. 8. KHÓA HỌC CÔNG CỤ CHO TRẺ EM

Vào tháng 8 (19 – 30 tháng 8), InBáze tổ chức một khóa học tiếng Séc cho trẻ nhỏ (từ 7 đến 11 tuổi) / tốt nghiệp lớp đầu tiên.

Cấp A0 / người mới bắt đầu.

Khóa học hoàn toàn miễn phí / đăng ký qua e-mail: charvatova@inbaze.cz.


Přesunout se na začátek