ZAČÁTEK INTERKULTURNÍCH KLUBŮ PRO DĚTI OD 20. 1. 2020

ZAČÁTEK INTERKULTURNÍCH KLUBŮ PRO DĚTI OD 20. 1. 2020

Otevíráme nové interkulturní kluby pro děti a mládež!

 

Kluby jsou určeny dětem a mládeži migrantského původu a jejich českým kamarádům. Nabízíme bezpečné prostředí a pomáháme při orientaci v českém společnosti. Na klubech mají děti možnost aktivně trávit volný čas, poznat nové kamarády a procvičovat češtinu v neformálním prostředí. Vítán je každý bez ohledu na národnost, náboženské vyznání či barvu pleti. Komunikačním jazykem je čeština, ale její dokonalá znalost není podmínkou. Kluby jsou zdarma. Informace k přihlašování níže (kluby mají omezenou kapacitu).

 

Nové kluby:

  • pro starší děti a mládež 11-18 let: pondělí 16:45 – 18:15 (Komunitní Centrum Husitská, Praha 3)
  • mladší děti 5-11 let: čtvrtek 16:30 – 18:00 (Komunitní centrum Kotlaska, Praha 8)
  • mladší děti 5-11 let: den a čas bude ještě upřesněn v průběhu ledna (Praha 4)

 

Kromě pravidelných aktivit organizujeme také workshopy, výlety, tábory aj.

Přihláška https://docs.google.com/forms/d/1Lgjn7CHknspl38QY7V5xhU9GrH7DU_WT0kEH4aeES2g/edit.

Pro více informací kontaktujte:

programy pro mladší děti a mládež 5-11 let: deti@inbaze.cz, +420 704 929 828

programy pro starší děti a mládež 11-18 let: clubin@inbaze.cz, +420 732 547 886

 


Přesunout se na začátek