KURZ INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ S OMJ V MŠ

KURZ INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ S OMJ V MŠ

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky pražských MŠ, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Povede ho expertka na interkulturní komunikaci, metodická poradkyně pro učitele MŠ, pedagožka, logopedka, asistentka pedagoga pro děti s OMJ z MŠ a sociální/interkulturní pracovník NNO pracující s migranty.


Přesunout se na začátek