INFORMACE A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

INFORMACE A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Vážení klienti a klientky InBáze,

rádi bychom vydali doporučení k aktuální situaci týkající se šíření infekce koronaviru. V současné době není důvod k obavám i s ohledem na stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, ale je dobré dodržovat tato preventivní opatření.

Pokud jste Vy nebo osoby Vám blízké trávili v poslední době čas v lokalitách ohrožených koronavirem, prosím, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu. Pokud budete mít minimální podezření, postupujte prosím přesně podle doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a komunikujte s příslušnou hygienickou stanicí a se svým lékařem.

Pokud se Vás výše uvedené týká a jste objednáni na některou z našich poradenských služeb nebo Vy či Vaše děti navštěvují další akce InBáze (komunitní akce, kurzy ČJ, interkulturní kluby atp.), přeobjednejte se prosím nebo odložte svoji návštěvu InBáze.

Prozatím nebudeme naše služby omezovat. Zároveň tak jako Vy budeme sledovat stanoviska patřičných orgánů, tj. zejména Ministerstva zdravotnictví ČR, a budeme se jimi řídit.

Předem děkuji za spolupráci.

Alexandr Zpěvák
ředitel InBáze, z. s.

 

Odkazy:
stránky Ministerstva zdravotnictví ČR

Aktuální stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva vnitra pro cizince a cizinky

 

Potřebujete-li poradit, jsou k dispozici tyto infolinky:

  • Hygienická stanice hlavního města Prahy: 773 782 856 a 773 782 850 (denně od 9 do 20 hodin)
  • Státní zdravotní ústav: 724 810 106 (denně od 9 do 21 hodin)

 

 

Уважаемые клиенты InBáze

Пожалуйста, обратите особое внимание на состояние своего здоровья, если Вы сами или Ваши близкие в последнее время  находились на территории, которые были под угрозой заражения короновирусом.  В случае малейшего подозрения рекомендуем придерживаться указаний Министерства Здравоохранения ЧР,  связаться с ближайшей Санэпидемстанцией и со своим лечащим врачом.

Если к Вам относится вышеуведенная информация и Вы записаны на наши консультации или другие мероприятия (курсы, детские клубы, интеркультурные клубы), просим перенести запись или встречу в  InBáze.

В настоящее время оказание услуги не ограничиваем, будем следить и руководствоваться  постановлениями соответствующих учреждений,  т.е. Министерства Здравоохранения ЧР.

Кроме этого, просим Вас соблюдать следующие правила

 – придерживайтесь основных правил гигиены – например, мойте руки с мылом

 –  соблюдайте дистанцию при общении с людьми, рекомендуем мин 1,5 м

–  при кашле закрывайте рот и нос платком или рукавом, не рукой

–  не пожимайте руки

Спасибо за понимание

Александр Спевак,

директор InBáze, z.s.

ссылки

 https://www.mzcr.cz/

актуальная информация Министерства Здравоохранения

http://www.mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html

 

https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx


Přesunout se na začátek