17. 12. NÍZKOPRAHOVÉ SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

17. 12. NÍZKOPRAHOVÉ SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

NÍZKOPRAHOVÉ SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ proběhne v úterý 17. 12. 2019:
– sociální poradenství bude v úterý od 9:00 do 12:00 hod., a pak až od 13:30 do 17:00 hod.
– právní poradenství bude pouze od 13:00 do 17:00 hod.
Děkujeme za pochopení!

LOW-THREE SOCIAL AND LEGAL CONSULTANCY will take place on Tuesday, 17 December 2019:
– social counseling will be on Tuesday from 9:00 to 12:00, and then from 13:30 to 17:00.
– legal advice will only be from 1:00 pm to 5:00 pm
Thank you for your understanding!

НИЗКАЯ ТРИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ состоится во вторник, 17 декабря 2019 года:
– социальная консультация будет во вторник с 9:00 до 12:00, а затем с 13:30 до 17:00.
– юридическая консультация будет только с 13:00 до 17:00
Спасибо за ваше понимание!


Přesunout se na začátek