VYHLÁSILI JSME VEŘEJNOU SBÍRKU

VYHLÁSILI JSME VEŘEJNOU SBÍRKU

Podpora matky samoživitelky se dvěma nemocnými dětmi

 

Naše klientka paní M. žije sama se svými dvěma nemocnými dětmi. Pochází z Uzbekistánu a potřebuje finanční pomoc na náklady spojené se stěhováním a hrazením nájmu v bytě (kauce + nájemné + stěhování), protože jí končí nájemní smlouva a bohužel se dostala do velmi tíživé finanční situace.

Klientka a ani děti ještě nezískali v ČR trvalý pobyt, protože řízení trvá velmi dlouho, což jim velmi komplikuje žádosti o finanční pomoc ze systému v ČR. Paní M. se tedy o vše stará úplně sama, otec dětí se nijak nepodílí na výchově dětí a to ani finančně. Syn (10 let) má atypický autismus a navštěvuje speciální základní školu pouze na 3 hodiny denně. Obě děti trpí ataxií a mozečkovou poruchou a dcera (13 let) má z toho důvodu i problémy s pohybem, nemůže samostatně chodit a je proto vzdělávána doma.

Onemocnění dětí bylo pro klientku velkým zásahem do života. Paní M. nemůže dále provozovat své podnikatelské aktivity v takovém rozsahu jako před tím, jelikož péče o děti je velmi časově náročná. Také diagnostika dětí byla velmi drahá s ohledem na to, že děti měli pouze komerční zdravotní pojištění a žádné vyšetření zdravotní pojišťovna nehradila. Nyní klientka musí hradit drahou dietu pro obě děti (celiakie).

V důsledku těchto událostí se klientka dostala do velké finanční tísně. V bytě, který měla pronajatý čtyři a půl roku, jí končí v září 2019 nájemní smlouva, která pravděpodobně nebude prodloužena. Pokud klientka nezíská dostatek peněz, tak je možné, že nebude mít s dětmi kde bydlet.

Nyní potřebuje přibližně 45 000 až 50 000 Kč na kauci, nájemné a stěhování. Pokud nenajde byt sama, tak bude možná nutné navíc uhradit poplatek realitní kanceláři. Klientka zatím žádný byt nemá, a proto není zcela jasná cílová částka, nicméně aktivně hledá.

Pokud byste chtěli rodinu finančně podpořit, zašlete jakoukoli částku na transparentní účet: 633756/5500 a uveďte variabilní symbol: 818.

Klientka bude velmi ráda za jakoukoli finanční pomoc.

Peníze zaslané na níže uvedené účely jsou určeny pro obecnou sbírku. Finance budou primárně určeny pro konkrétní osoby, podle vámi uvedeného variabilního symbolu. V některých případech ovšem zanikne účel vybírání peněz (např. se podaří získat zdravotní pojištění člověku, pro kterého se sbíraly peníze na operaci) nebo vyplacení nebude účelné (např. se zlepší finanční situace).

Vámi zaslané peníze pak budou použity na obecný účel sbírky (http://www.inbaze.cz/verejna-sbirka-inbaze-na-pomoc-migrantum-v-cr-klientum-inbaze-v-krizove-situaci/).


Přesunout se na začátek