Vstupní analýza existujících forem občanské a politické participace

Vstupní analýza existujících forem občanské a politické participace

V rámci spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy jsme vydali novou publikaci, která se věnuje tématu občanské a politické participace. V této vstupní analýze se zabýváme základním mapováním možností participace obyvatel HMP včetně migrantů. Většina forem participace je z formálního hlediska pro migranty dostupná a představuje velký integrační potenciál. V materiálu lze nalézt jak teoretické zakotvení pojmu nebo stručné shrnutí dostupnosti občanských a politických práv migrantů, tak i konkrétní příklady zapojování. V materiálnu nechybí ani doporučení pro další rozvoj v této oblasti.
 
Publikace je ke stažení zde.
Autorky: Natallia Allen, Marina Pojmanová
 
Tato analýza byla zpracována v rámci naplňování Akčního plánu Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců na roky 2020-2021.

Přesunout se na začátek