UŽITEČNÉ INFORMACE PRO RODIČE A DĚTI

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO RODIČE A DĚTI

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

 • Víte jak o koronaviru mluvit s dětmi? Podívejte se na následující ČLÁNEK /CZ/ od UNICEF.
 • Dětské oddělení InBáze připravuje pro děti online aktivitu – sledujte nás na Facebooku, aby Vám informace neunikly:)
 • Víte, že většinu úředních věcí je stále potřeba řešit, i za nouzového stavu? Doporučujeme sledovat AKTUALITY InBáze na webu a FACEBOOK InBáze
 • Řešíte složitou situaci? (Pobyt, zaměstnání aj.) Dejte nám vědět, pokusíme se poradit. PORADENSTVÍ InBáze totiž stále funguje! (v omezeném režimu). Naše poradce můžete kontaktovat – více informací v odkazu výše. 
 • V InBázi také připravujeme zajímavé aktivity a užitečné webináře – sledujte náš Facebook.

 

PROCVIČOVÁNÍ ČEŠTINY

 

ZÁBAVA A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • Rádi čtete? Knihy pro děti i dospělé ke stažení zdarma od Městské knihovny ZDE. (Skrze políčko „upřesnit hledání“ můžete filtrovat knihy pro děti či dospělé či v různých jazycích.)
 • Baví Vaše děti historie nebo věda? Zábavnou formou se můžete dozvědět o české historii (kreslený seriál pro děti i dospělé) anebo vědě (kreslená videa pro starší děti).
 • Vaše děti rádi tvoří? Tipy na nejen výtvarné aktivity pro mladší děti najdete TADY
 • Anebo co takhle prozkoumat světová muzea online?
 • Filmy a výukové lekce pro učitele, děti i rodiče zpřístupnil Člověk v tísni. Najdete je TADY.
 
Přejeme Vám i Vašim blízkým hlavně hodně zdraví. Myslíme na Vás! Váš tým dětského oddělení InBáze.
 
 
 
– English –
IMPORTANT INFORMATION FOR PARENTS
 • Do you know how to talk about coronavirus with children? See the following article by UNICEF HERE.
 • InBaze Children’s Department prepares online activities for children – follow us on Facebook not to miss it:)
 • Did you know that most official matters need to be addressed, even in an emergency? We recommend following InBaze website and Facebook for any updates.
 • Are you dealing with a difficult situation? (residence, employment issues etc.). Contact us, we will try to help. Although in the limited mode, the counselling of InBáze is still running! Ask our counsellors, more information on the link above.
 • InBáze is also preparing interesting events and useful webinars. Follow us on Facebook for more information.

 

CZECH LANGUAGE PRACTICE

 

ENTERTAINMENT AND EDUCATIONAL ACTIVITIES

 • Do your children like reading? Free books to download for children and adults from the Municipal Library HERE. (Use the „upřesnit hledání“ checkbox to filter books for children, adults, or in different languages.)
 • Do your children enjoy history or science? In a fun way you can learn about Czech history /CZ/(cartoon series for children and adults) or science /CZ/ (cartoon videos for older children).
 • Are your children excited about art and crafts? Tips for not only art activities for younger children can be found HERE /CZ/.
 • Or how about exploring the world’s museums online?
 • Movies and tutorials for teachers, children and parents were made available for free by People in Need. You can find them HERE /CZ/.
 
We wish you and your loved ones a lot of health! We are thinking about you! Yours InBáze childrens‘ department.

Přesunout se na začátek