Trang chủ

Chúng ta là ai

Nhiệm vụ của InBáze là giúp đỡ người di cư và gia đình của họ trong cuộc sống ở Cộng hòa Séc. Chúng tôi tạo ra một không gian an toàn và cởi mở để hiểu biết và hiểu biết lẫn nhau giữa các công dân Séc và những người có quốc tịch và văn hóa khác.

Bạn có cần giúp đỡ không?

Đặt hàng
Đối tác
Thông tin liên lạc
INBÁZE, z. s.

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một không gian an toàn và cởi mở, nơi không chỉ người nước ngoài đang tìm nhà mới ở Cộng hòa Séc sẽ đến để được hỗ trợ và giúp đỡ, mà cả những người Séc quan tâm đến cuộc sống của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc hoặc bị ảnh hưởng bởi chủ đề hội nhập.

Mạng xã hội
Přesunout se na začátek