TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V LÉTĚ A INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V LÉTĚ A INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

/English / информация на русском языке/
Vážení rodiče,
dětské oddělení InBáze připravuje letní program pro mladší a starší děti. Pevně věříme, že všechny níže uvedené aktivity se nám podaří zrealizovat. 
 
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ:
Přihlašování na tábory bude otevřeno 26.5. v 19:00. V tento čas se zde na webu InBáze objeví formulář k vyplnění online. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ JE:ZDE

Počet míst je omezen a tábory bývají brzo plné, proto, pokud máte o tábory zájem, přihlášení neodkládejte. Po přihlášení Vás bude kontaktovat koordinátor tábora a informovat Vás, zda-li je Vaše dítě na tábor registrováno anebo je pouze náhradníkem.
Pro konání táborů a jejich podmínek se budeme řídit nařízeními vlády a hygienickými opatřeními.
 
Nabídka letních aktivit dětského  oddělení: 

Pobytový tábor: Tábor probíhá mimo Prahu v rekreačním areálu Sever Mšeno v přírodě a trvá 5 nocí. Ubytování v chatkách (chatky MDU). Termín pobytového tábora (společný pro mladší i starší děti: 6-11 let): 3.8.-8.8. 2020.  Počet míst je omezen.

Příměstský tábor:  pětidenní tábor v Praze či blízkém okolí s přespáním dětí doma. Termín pro mladší děti 5-11 let: 13.7-17.7. 2020. Pro starší děti 11-18 let – 24.8- 28.8.2020. Počet míst je omezen.

Celodenní výlety/akce pro starší a mladší děti v průběhu června či letních prázdnin. Jedná se o výlety a exkurze v Praze a okolí. S konkrétními termíny Vás budeme informovat.   

 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
Mladší děti 5-11 let – kireev@inbaze.cz
Starší děti 11-18 let – trojanova@inbaze.cz
Těšíme se na Vaše děti! 🙂

 
Dear parents, the children department of InBáze is preparing a summer program for younger and older children. We believe that we will be able to implement all the activities listed below.
 
REGISTRATION
Registration for the summer camps for children will start on 26.5. at 19:00. At this time, an online registration form will appear on the InBáze website. REGISTRATION FORM IS: HERE
The number of places is limited and the camps get usually full quickly, so if you are interested in the summer camps for your children, do not postpone the registration. After filling in the online registration form, the camp coordinator will contact you and inform you if your child is registered for the camp or is only a substitute.
Regarding organising the camps, we are going to follow the government regulations and hygiene measures.
 
Offer of summer activities of the children department:
Residential camp:The camp takes place outside of Prague in a recreational area Sever in Mšeno in nature. It lasts 5 nights. Accommodation in cottages (cottages MDU). The date of stay camp (the same for younger and older children 6-11 let): 3.8.-8.8. 2020. The number of places is limited.

Day city camp:a five-day camp in Prague or the surroundings with children sleeping at home. Date for younger children 5-11 years old: 13.7-17.7. 2020, for older children 11-18 years old – 24.8- 28.8. 2020. The number of places is limited.

One day trips / events for younger and older children during June or summer holidays. These are trips and excursions in Prague and its surroundings. We will inform you with specific dates.

 
In case of any questions don’t hesitate to contact us:
Younger children 5-11yo – kireev@inbaze.cz
Older children 11-18yo- trojanova@inbaze.cz
We are looking forward to seeing your children! 🙂
 
Уважаемые родители, детское отделение InBáze готовит летнюю программу для детей младшего и старшего возраста. Пока что информация носит ориентировочный характер, но мы надеемся, что сможем осуществить все перечисленные ниже мероприятия.
 
Регистрация
Регистрация на лагеря будет открыто 26.5. в 19:00. В это время на сайте InBáze появится онлайн-форма для заполнения. Регистрационная форма лагеря для детей: ZDE.
Количество мест ограничено, о лагеря обычно большой интерес, поэтому если Вы заинтересованы в участии, лучше не откладывать регистрацию.После регистрации координатор сообщит Вам, зарегистрирован ли Ваш ребенок или же он будет находиться в запасном списке в очереди.
Ествественно мы будем соблюдать рекомендации и гигиенические распоряжения правительства при проведении лагерей.
 
Cписок летних мероприятий детского отделения:
Лагерь: Лагерь проходит за пределами Праги в зоне отдыха Sever (Mšeno) на природе. Размещение в коттеджах (chatky MDU). дата пребывания в лагере (общая для старших и младших детей 6-11 лет): 3.8.-8.8. 2020. Количество мест ограничено.

Дневной лагерь: пятидневный лагерь в Праге или окрестностях, дети спят дома.  дата для младших детей 5-11 лет: 13.7-17.7. 2020, для старших детей 11-18 лет – 24.8.-28.8. 2020. Количество мест ограничено.

Однодневные поездки мероприятия для младших и старших детей в течение июня или летних каникул. Это поездки и экскурсии по Праге и ее окрестностям. Мы сообщим вам конкретные даты.

 
Младшие дети 5-11 лет – kireev@inbaze.cz
Старшие дети 11-18 лет – trojanova@inbaze.cz
Ждем с нетерпением Ваших детей! 🙂

Přesunout se na začátek