STANOVISKO INBÁZE K ČLÁNKU UVEŘEJNĚNÉM NA www.aeronet.cz

STANOVISKO INBÁZE K ČLÁNKU UVEŘEJNĚNÉM NA www.aeronet.cz

V Praze dne 19. listopadu 2018

Stanovisko InBáze, z.s. k článku: “Nehorázná provokace na Praze 3: Základní škola spustila …” uveřejněném na www.aeronet.cz

 

Článek “Nehorázná provokace na Praze 3: Základní škola spustila ve spolupráci …” (https://aeronet.cz/news/nehorazna-provokace-na-praze-3-zakladni-skola-spustila-ve-spolupraci-s-neziskovkou-interkulturni-krouzek-pro-deti-migrantu-hlasa-plakat-na-dverich-skoly-a-rodice-jsou-v-naprostem-soku/) obsahuje řadu nepravdivých informací či přímo lží a autor se ani v náznaku nesnažil svoje tvrzení a vývody nějak dokázat nebo si zjistit skutečnou situaci.

Proto se naše organizace rozhodla vydat k němu své stanovisko a zároveň vyzvat autora článku k jeho stažení.

  1. InBáze, z.s. nespolupracuje se Základní školou Jaroslava Seiferta na Praze 3, škola nám pouze umožnila vyvěsit náš leták ve svých prostorách.
  2. Inzerované volnočasové mimoškolní aktivity probíhají v našich prostorách, nikoli na škole, a účast na nich je dobrovolná, tj. rodiče nejsou do ničeho nuceni.
  3. InBáze, z.s. má samozřejmě i klub pro starší děti, na který máme ale samostatný leták.
  4. Jak již plyne i z našeho poslání, naše volnočasové mimoškolní aktivity pro děti a mládež migrantů a jejich české kamarády se snaží pomoci při jejich integraci do české společnosti, rozhodně s nimi neprobíráme tématiku migrace ani nic obdobného, účast na nich je dobrovolná a bez souhlasu rodičů to samozřejmě také nejde.
  5. Kdo podporuje naši organizaci je možno snadno zjistit z našich výročních zpráv. Většina uvedených jmen a organizací v článku jimi nejsou.
  6. Termínem migrant je míněn člověk, který přesídlí (migruje) ze své vlasti do jiné země ať už z důvodu pracovních, podnikatelských či je ve své původní vlasti pronásledován z politických, náboženských či obdobných důvodů. Migrantů je v ČR podle údajů ČSÚ v současnosti okolo 544 tisíc, zmíněných 12 osob jsou osoby relokované do ČR v letech 2015-2017, jedná se o tedy o osoby s udělenou mezinárodní ochranou tj. o uprchlíky. Samotných osob s udělenou mezinárodní ochranou je v současné době v ČR necelé 4 tisíce.

 

Veškeré výše uvedené skutečnosti si mohl autor článku, pokud by tedy chtěl, jednoduše ověřit dotazem směřovaným na naši organizaci či na vedení dotyčné školy.

Většinu věcí by také zjistil i z našich webových stránek (www.inbaze.cz), popřípadě stránek dané školy.

 

Alexandr Zpěvák

InBáze, z.s.

 

Vyjádření ke stažení v pdf (s razítkem a podpisem)


Přesunout se na začátek