NABÍDKA KURZU SPECIFIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA S DĚTMI A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

NABÍDKA KURZU SPECIFIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA S DĚTMI A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti asistenta pedagoga pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří jsou zaměstnáni v základních či mateřských školách. V rámci kurzu se budou probírat témata jako: seznámení se se systémem  inkluzivního vzdělávání, role asistenta pedagoga v českém školství s důrazem na práci s dětmi/žáky s OMJ, konkrétní postupy při začleňování  dětí/žáků s OMJ ve výuce, specifika výuky češtiny jako druhého jazyka, spolupráce tandemu pedagog a asistent pedagoga, základní techniky  komunitního tlumočení, spolupráce s NNO, které se zabývají inkluzí dětí s OMJ, interkulturní komunikace a senzitivita či psychologické  dopady migrace na děti a dospívající. Prezenční výuka bude doplněna odbornou praxí na vybraných MŠ, ZŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a dovednosti, pod vedením odborného mentora z dané školy.  Časová dotace kurzu činí celkem 65 hodin. Z toho 45 hodin tvoří prezenční výuka a 20 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané MŠ nebo ZŠ. 2. turnus vzdělávacího kurzu proběhne v období únor až květen 2021.

Registrace na 2. turnus kurzu OTEVŘENA
Leták k 2. turnusu
Informace pro účastníky a harmonogram kurzu
Registrace účastníků ZDE


Přesunout se na začátek