Přeskočit na obsah

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Název projektu: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Program/poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy

Realizátor: InBáze, o.s.

Zahájení realizace projektu: 01.01.2014

Délka trvání projektu: 12 měsíců

Popis projektu:

Služba je určena rodinám migrantů s dětmi všech pobytových statusů, které se nachází v obtížné životní situaci a žijí na území hlavního města Praha. Služba je poskytována v rozsahu výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zahrnuje sociálně-terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V návaznosti na sociální poradenství pro rodiny jsou v rámci poskytované služby realizovány i specifické programy pro děti a mládež druhé generace migrantů. Služba je poskytována jak v ambulantní, tak v terénní formě.

Od roku 2012 je tato služba poskytována i v rámci partnerství s Integračním centrem Praha, o. p. s., kde se InBáze stala garantem práce s celými rodinami a druhou generací migrantů v celém hlavním městě Praha.

Kontakt:

Karolína Tučková

Sociální pracovnice pro rodiny

tuckova@inbaze.cz

+420 739 578 343

MPSV_logo
praha_logo