ŠANCE MIGRANTKÁM

ŠANCE MIGRANTKÁM

Škola praktických dovedností / aktivní nácvik psané a mluvené řeči

PROGRAM

 • Jedná se o šestidenní skupinový trénink, v rámci kterého se zaměříme na aktivní nácvik písemné a mluvené komunikace. Jde o intenzivní trénink, věnovaný sebeprezentaci a rozvoji slovní zásoby.
 • Daný trénink předpokládá, že se budete připravovat i doma. Počítejte s tím předem! Domácí úkoly budou zaměřené na psaní a čtení. V rámci osobního setkání budete mít zase velký prostor pro mluvení.

Kde: Krumlovská 4 / v kanceláři InBáze, z.s.

Kdy: 8. května, 15. května, 22. května, 29. května, 5. června, 12. června

Lektorka: Marina Pojmanová

Maximální počet účastnic: 15 / registrace je nutná

Pro dotazy a rezervaci slouží kontakt: yurkevich@inbaze.cz   

Setkání ženského klubu

PROGRAM

 • Typické role žen v historii v souvislosti s možností seberealizace
 • Jaké přesvědčení o roli žen a mužů si já sama přináším z rodiny a vlastní kultury
 • Inspirativní příběhy migrantek v ČR úspěšných v životě a práci
 • Co mě v životě motivuje, co bych chtěla dokázat
 • Kdo mě inspiruje, jak bych chtěla, aby můj život vypadal, moje vize
 • Co mi brání a co mi pomáhá v seberealizaci
 • Možnosti sladění pracovního, soukromého a rodinného života v ČR
 • Závěrečné setkání, představení práce v malých skupinkách, vyhodnocení účasti projektu – co mi to přineslo, co jsem se naučila, jak to využiji v budoucnosti

Kde: Legerova 50 / v kanceláři InBáze, z.s.

Kdy: 29. dubna, 30. května, 24. června, 29. července, 26. srpna, 30. září, 31. října, 25. listopadu, 16. prosince

Lektorky: Andrea Csirke a Alice Mullerova

Maximální počet účastnic: 15 / registrace je nutná

Pro dotazy a rezervaci slouží kontakt: yurkevich@inbaze.cz   

Jak najít rovnováhu mezi zaměstnáním, osobním a rodinným životem

PROGRAM

 • Účastí na semináři získáte odpovědi na otázky: Co znamená „work-life ballance“ v podmínkách českých zaměstnavatelů?
 • Co jsou flexibilní formy práce a jak je využívat?
 • Práce z domova a jaké jsou přínosy a úskalí?
 • Jaké výhody nabízí zaměstnavatelé v oblasti péče o děti a další osoby?

Kde: Krumlovská 4  / v kanceláři InBáze, z.s.

Kdy:  24. května / od 12:00 do 15:00 hodin

Lektorka:  Markéta Novotná 

Semináře budou probíhat od května do října 2019 (přesný termín a místo dalších setkání bude upřesněno) / registrace je nutná

Pro dotazy a registraci slouží kontakt: yurkevich@inbaze.cz  

Příprava na pohovor

PROGRAM

 • seznámení s požadavky zaměstnavatelů a se současnými trendy v psaní životopisů, motivačních dopisů a zpracování portfolia
 • zmapování vlastních zdrojů, životních priorit, znalostí a dovedností
 • uvědomění si významu znalosti pracovní kultury, pracovních hodnot a cílů při vstupu a uplatnění na trhu práce

“… S výsledky kurzu jsem velmi spokojená a s jistotou můžu říct, že každá účastnice odešla z kurzu s balíkem znalostí a pochopení toho, jak probíhá v ČR jednání mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání. A dále každá z nás mohla určit prioritní kroky k dosažení své profesní realizace.” Elena Dolhova

Kde: Legerova 50 / v kanceláři InBáze, z.s.

Kdy: 13. června, 14. června, 21. června / od 9:00 do 15:00 hodin

Lektorky: Andrea Csirke  a Alice Mullerova

Maximální počet účastnic: 15 / registrace je nutná

Pro dotazy a registraci slouží kontakt: yurkevich@inbaze.cz  

Efektivní komunikace a self-management

CÍLE ŠKOLENÍ

 • seznámení se s principy efektivní komunikace a osvojení si základních interpersonálních dovedností s cílem dosažení harmonických pracovních a mezilidských vztahů
 • doplnění, prohloubení a praktické procvičení znalostí a dovedností nezbytných pro fungování efektivní komunikace, sebeprosazení a fungování týmu
 • uvědomění si významu komunikačních a dalších interpersonálních dovedností při uplatnění se na trhu práce a odhalení vlastního potenciálu k posílení sebedůvěry

V průběhu semináře budou mít účastnice možnost procvičit si dovednosti v praktických cvičeních.

PROGRAM KURZU

1. den / 9.00 – 15.00 hod.

 •  Úvod a cíle školení
 •  Komunikace – principy efektivní komunikace
 •  Prvky komunikace, verbální a neverbální komunikace
 •  Nástroje komunikace, kladení otázek, aktivní naslouchání, zpětná vazba
 •  Využití přirozených rolí v efektivní komunikaci

 2. den / 9.00 – 15.00 hod.

 •   Týmová práce – co určuje tým, vývoj týmu, motivace v týmu
 •   Tým a týmové role projektů (sebepoznávací test), projektový tým,
 •   Formální a neformální role, čas v práci týmu, psaná a nepsaná pravidla

 3. den / 9.00 – 15.00 hod.

 •   Metody sebeuplatnění a sebeprosazení v tým
 •   Sebeřízení a seberozvoj – základní principy
 •   Individuální dotazy shrnutí

Kde: Krumlovská 4  / v kanceláři InBáze, z.s.

Kdy: 3. května, 17. května, 24. května / od 9:00 do 15:00 hodin

Lektorka: Markéta Novotná 

Maximální počet účastnic: 15 / registrace je nutná.

Pro dotazy a registraci slouží kontakt: yurkevich@inbaze.cz  

Děkujeme tímto za podporu Úřadu vlády ČR.


Přesunout se na začátek