ŠANCE MIGRANTKÁM

ŠANCE MIGRANTKÁM

Pro dotazy a potvrzení účasti na všechny semináře slouží e-mail: yurkevich@inbaze.cz.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

V rámci kurzu se budeme věnovat posílení Interpersonálních a komunikačních kompetencí: zvládnutí náročných, stresujících a konfliktních situací v mezilidských vztazích, probereme principy efektivní komunikace a spolupráce v multikulturním prostředí.

 

PROGRAM KURZU

 1. den: 31. října 2019 / od 9.30 do 15.00 hod.

Komunikace – principy efektivní komunikace

 • Prvky komunikace, verbální a neverbální komunikace
 • Nástroje komunikace, kladení otázek, aktivní naslouchání, zpětná vazba
 • Využití přirozených rolí v efektivní komunikaci

2. den: 21. listopadu 2019 / od 9.30 do 15.00 hod.

Týmová práce – co určuje tým, vývoj týmu, motivace v týmu

 • Tým a týmové role projektů (sebepoznávací test), projektový tým
 • Formální a neformální role, čas v práci týmu, psaná a nepsaná pravidla

3. den: 5. prosince / od 9.30 do 15.00 hod.

 • Metody sebeuplatnění a sebeprosazení v týmu
 • Sebeřízení a seberozvoj – základní principy

 

Lektorka: Ing. Markéta Novotná

SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

 Milé dámy,

 • Chcete za práci v České republice dostávat stejně zaplaceno jako muži?
 • Chcete mít stejné podmínky pro rozvoj své kariéry jako muži?
 • Chcete mít při zaměstnání dostatek času na rodinu a péči o děti?

 Odpověď je jednoduchá: hledejte zaměstnavatele, který Vám to umožní.

Jak na to, odpovědi na řadu dalších otázek a mnohem více, se dozvíte na semináři, který pro Vás připravila InBáze.

 

Lektorka: Ing. Markéta Novotná

Kdy: 17. října 2019 / od 10.00 hod.

PŘÍPRAVA NA POHOVOR

PROGRAM SEMINÁŘE

 • Seznámení s požadavky zaměstnavatelů a se současnými trendy v psaní životopisů, motivačních dopisů, průběh výběrového řízení a otázky a odpovědi na pracovním pohovoru.
 • Co umím a co mě baví? Pojmenování vlastních zdrojů, životních priorit, znalostí a dovedností.
 • Jaké jsou moje priority? Uvědomění si významu znalosti pracovní kultury, pracovních hodnot a cílů při vstupu a uplatnění na trhu práce.
 • Příprava životopisu a motivační dopisu jako reakce na konkrétní inzerát.

Lektorky: Andrea Csirke a Alice Müllerova

Kdy: 7. a 8. a 14. listopadu / od 9:00 do 15:00 hod.  

“S výsledky kurzu jsem velmi spokojená a s jistotou můžu říct, že každá účastnice odešla z kurzu s balíkem znalostí a pochopení toho, jak probíhá v ČR jednání mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání. A dále každá z nás mohla určit prioritní kroky k dosažení své profesní realizace.”                                             Elena Dolhova

ŠKOLA PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Stále si říkáte, že byste rádi mluvili a psali česky, ale nemáte příležitost procvičovat? Doma česky nemluvíte a chybí Vám disciplína k samostatné práci?

Kdy: 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11. a 7. 12. / od 9.00 do 12.00 hod.

Lektorka a koordinátorka kurzu: Mgr. Marina Pojmanová

Nabízíme Vám odrazový můstek pro začlenění českého jazyka do Vašeho běžného života. Čeká nás 6 intenzivních setkání, po kterých se budete cítit jistější jak v mluveném projevu, tak i v napsání pracovního či osobního mailu.

Co Vás čeká? Společně budeme pracovat s texty, vymezíme čas pro nácvik mluveného projevu a pokaždé si napíšeme diktát, který bude obsahovat nejčastější fráze mailové komunikace.

Jazyk není pouze určitý soubor vědomostí, ale především praxe! 


Přesunout se na začátek