Přihláška do Interkulturních klubů a Ateliéru – školní rok 2020/2021

Přihláška do Interkulturních klubů a Ateliéru – školní rok 2020/2021

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO MLADŠÍ DĚTI 5-11 LET STÁLE OTEVŘENO!

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

/ENG: English below/ RUS: Русский ниже/ / ESP: leer más abajo/ VIE: Để biết thêm thông tin bằng tiếng Việt, hãy gửi email cho chúng tôi.

Interkulturní kluby a výtvarný ateliér začínají od 14.9.2020/ Clubs and atelir start September 14th./Los clubes interculturales y el taller de artistica empiezan el 14 de septiembre/Межкультурные клубы и арт-студия стартуют 14.9.2020.

KONTAKT/Contact: 

Pavlína Trojanová (trojanova@old.inbaze.cz, 732 547 886) – starší děti 11-18 let

Timur Kireev (kireev@old.inbaze.cz, 704 929 828) – mladší děti 5-11 let

 

CÍLE KLUBŮ A ATELIÉRU
Na interkulturních klubech a výtvarném ateliéru vytváříme přátelské místo pro vzájemné setkávání dětí s odlišným kulturním zázemím. Snažíme se o rozvoj osobnosti dítěte, jeho sociálních dovedností a jazykových schopností (neformální procvičování češtiny). Dětem nabízíme bezpečné prostředí a snažíme se jim napomoci při integraci do české společnosti.

Aktivity jsou poskytovány zdarma (platí se pouze vratná záloha za klub – 250,- Kč na pololetí). Služba není nároková. V případě velkého počtu zájemců nám Vaše odpovědi na otázky pomohou při zpracování žádostí. 

INTERKULTURNÍ KLUB
– různorodý program: hry, procházky, exkurze, výtvarné tvoření, sport
Pondělí 16:45-18:15 – starší děti 11-18 let (Komunitní centrum Husitská, Husitská 74, Praha 3) – OBSAZENO
Středa 16:30-18:00 – mladší děti 5-11 let (Městská knihovna v Praze – Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 4)
Čtvrtek 16:30-18:00 – mladší děti 5-11 let (Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95 Praha 8)

VÝTVARNÝ ATELIÉR 
– tvůrčí setkání, malování, výtvarné techniky
Středa 16:30-18:00 – mladší děti 5-7 let (AMIGA, Záhřebská 539, Praha 2)
Čtvrtek 16:30-18:00 – mladší děti 7-11 let (AMIGA, Záhřebská 539, Praha 2)

/ENGLISH/ ——————————————————————————————————————————————————–
AIM OF THE INTERCULTURAL CLUBS/ART ATELIER
At intercultural clubs and an art atelier, we create a friendly space for children with different cultural backgrounds to meet each other. We try to develop the child’s personality, his/her social skills and language skills (informal practice of Czech language). We offer children a safe environment and we try to help them to integrate into Czech society.

Activities are provided free of charge (only a refundable deposit for the club is paid – CZK 250 per semester). The service is not demandable. In the case of a large number of applicants, your answers to the questions will help us in processing applications.

INTERCULTURAL CLUBS
– diverse program: games, walks, excursions, art, sports
Monday 16:45-18:15 – older children 11-18 let (Komunitní centrum Husitská, Husitská 74, Praha 3) – FULL
Wednesday 16:30-18:00 – younger children 5-11 let (Městská knihovna v Praze – Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 4)
Thursday 16:30-18:00 – younger children 5-11 let (Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95Praha 8)

ART ATELIER
– creative art, painting, art techniques
Wednesday 16:30-18:00 – younger children 5-7 years old (AMIGA, Záhřebská 539, Praha 2)
Thursday 16:30-18:00 – younger children 7-11 years old (AMIGA, Záhřebská 539, Praha 2)

/ ESPAÑOL /————————————————————————————————————————–

OBJETIVO DE LOS CLUBES INTERCULTURALES/TALLER DE ARTÍSTICA

Tanto en los clubes como en el taller ofrecemos un espacio ameno para que los niños de entornos culturales diversos se encuentren. Nos esforzamos en fomentar el desarrollo de la personalidad de los niños, sus habilidades sociales y lingüísticas (práctica informal de la lengua checa). Además, les brindamos a los niños un ambiente seguro para estimular su integración en la sociedad checa.   

Las actividades se proveen gratuitamente, requiriéndose solamente un depósito reembolsable de 250 coronas por semestre. En caso de un gran número de aspirantes, nos servimos de un cuestionario para procesar las solicitudes según diversos criterios. 

CLUB INTERCULTURAL

– programa variado: juegos, paseos, excursiones, manualidades, deportes.

Lunes 16:45-18:15 – niños grandes 11-18 años (Komunitní centrum Husitská, Husitská 74, Praga 3)

Miércoles 16:30-18:00 – para los más pequeños 5-11 años (Městská knihovna v Praze Opatov, Opatovská 1754/14, Praga 4)

Jueves 16:30-18:00 – para los más pequeños 5-11 años (Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95 Praga 8)

TALLER DE ARTÍSTICA

– encuentros artísticos, pintura, técnicas plásticas

Miércoles 16:30-18:00 – para los más pequeños 5-7 años (AMIGA, Záhřebská 539, Praga 2)
Jueves 16:30-18:00 – para los pequeños 7-11 años (AMIGA, Záhřebská 539, Praga 2)

/Русский ниже/ ———————————————————————————————————————————————-
Цели клуба и Студии
В интеркультурных клубах и худ. студии мы создаем доброжелательное пространство для встреч детей с разным культурным опытов. Мы стараемся помочь ребенку развить его личностные качества и его социальных навыки (неформальная тренировка чешского языка). Мы предлагаем детям безопасное пространство и стараемся помочь им в интеграции в чешское общество.

Мероприятия бесплатные (оплачивается только возвращаемый залог за клуб 250,- Kč за пол года). Заявки будут рассматриваться. В случае большого количества заявок, Ваши ответы помогут нам с решением.

– Интеркультурный клуб
разнообразная программа: игры, прогулки, экскурсии, изобразительное творчество, спорт
Pondělí 16:45-18:15 – starší děti 11-18 let (Komunitní centrum Husitská, Husitská 74, Praha 3) – занятo
Středa 16:30-18:00 – mladší děti 5-11 let (Městská knihovna v Praze – Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 4)
Čtvrtek 16:30-18:00 – mladší děti 5-11 let (Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95Praha 8)

– ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ
творческие встречи, рисование, изобразительные техники
Středa 16:30-18:00 – mladší děti 5-7 let (AMIGA, Záhřebská 539, Praha 2)
Čtvrtek 16:30-18:00 – mladší děti 7-11 let (AMIGA, Záhřebská 539, Praha 2)


Přesunout se na začátek