Přehled kurzů: Finanční gramotnost (20.11.,27.11.,11.12.)

Přehled kurzů: Finanční gramotnost (20.11.,27.11.,11.12.)

Kurz bude probíhat v ruském jazyce/ Курс будет проходить на русском языке.

Kde: online ZOOM

20.11., 12:00 – 14:00 Kurz finanční gramotnosti: část II.: Banky a bankovní produkty/Kурс финансовой грамотности: часть II .: Банки и банковские продукты

Přihlášení přes formulář  https://forms.gle/rNBzyNFtGy1jKfLS8

27.11., 12:00 – 14:00 Kurz finanční gramotnosti: část III.: Daně –  přehled daní a všechno, co s nimi je spojeno/Курс финансовой грамотности: часть III .: Налоги – обзор налогов и всего, что с ними связано

Přihlášení přes formulář https://forms.gle/b5d8ZX3tHCKNAz8H6

11.12., 12:00 – 14:00 Kurz finanční gramotnosti: část IV.: OSVČ: od založení do ukončení činnosti/Курс финансовой грамотности: часть IV.: Самостоятельная занятость: от создания до прекращения деятельности

Přihlášení přes formulář  https://forms.gle/SBMotdiaigdGsXX5A

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku kurzu  yurkevich@inbaze.cz /Если возникнут вопросы контактируйте координатора курсов  yurkevich@inbaze.cz

Aktivita v rámci projektu OPZ InBáze, z. s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy.


Přesunout se na začátek