Pomoc lidem v nouzi

Pomoc lidem v nouzi

Bezplatná potravinová pomoc

InBáze, z. s., ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha, z. s., poskytuje již od roku 2016 bezplatnou potravinovou pomoc migrantům a jejich rodinám v nouzi.

Pomoc je poskytována s platností od 1. 10. 2016 buď jednorázově, nebo opakovaně. Pro opakovanou pomoc je podmínkou aktivní spolupráce s odborným poradcem InBáze, z. s., (sociální pracovník, právník, psycholog, apod.) v rámci registrovaných sociálních služeb.

V případě zájmu o tento druh pomoci prosím kontaktujte naše sociální pracovníky a pracovnice.

Poskytování bezplatné potravinové pomoci se řídí vnitřními pravidly InBáze, z. s. upravenými v dokumentu Metodický pokyn č. 01_2016 (aktualizovaná verze 2020).

Veřejná sbírka NA POMOC MIGRANTŮM V ČR

Naše veřejná sbírka je určena na pomoc klientům v existenční nouzi a podporu konkrétních klientů InBáze, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci.

V případě dotazů prosím kontaktujte naše sociální pracovníky a pracovnice.

Přesunout se na začátek