Mời làm việc

Mời làm việc

Chúng tôi hiện không tìm kiếm ai, nhưng theo dõi trang web của chúng tôi, hồ sơ Facebook hoặc LinkedIn của chúng tôi.

Cảm ơn.

 

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia như tình nguyện vào các chương trình của chúng tôi hoặc trong trường hợp quan tâm đến tốt nghiệp thực tập chuyên nghiệp hoặc thực tập trong tổ chức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với điều phối viên tình nguyện Vilena Taraskina qua e-mail taraskina@inbaze.cz.

Přesunout se na začátek