Liên hệ

Liên hệ

Trụ sở tổ chức và Trung tâm cộng đồng

Địa chỉ: Legerova 357/50, 120 00 Prague 2
E-mail: info@inbaze.cz
Điện thoại: (+420) 739 037 353 (Thứ Hai – thứ Năm)

IČO: 265 48 216
DIČ: CZ26548216

Giờ mở cửa của trung tâm cộng đồng InBáze

Thứ hai 09.00–17.30
Thứ ba 09.00–17.30
Thứ tư 09.00–17.30
Thứ năm 09.00–17.30
Thứ sáu đóng cửa

Văn phòng của bộ phận xã hội và pháp lý của InBáze

Địa chỉ: Krumlovská 527/4, 140 00, Prague 4 – Michle (lối vào từ đường Sedlčanská)
E-mail: info@inbaze.cz, socialni@inbaze.cz

Giờ mở cửa của bộ phận xã hội và pháp lý của InBáze

Thứ hai 09.00–12.00 / 14.00–17.00
Thứ ba 09.00–12.00
Thứ tư 09.00–12.00 / 14.00–17.00
Thứ năm 09.00–12.00 / 13.00–17.00
Thứ sáu đóng cửa

giám đốc hiệp hội

Ing. Alexandr Zpěvák
e-mail: zpevak@inbaze.cz

ban giám sát của hiệp hội

Mgr. Martin Strakoš
Mgr. Tomáš Verčimák
Zdeňka Švestková

Přesunout se na začátek