Kurz Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách

Kurz Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách

Do 21.06.2021 je otevřená registrace na další běh kurzu Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách (DVPP).

Kurz je určen především pedagogickým pracovníkům působícím v mateřských, základních a středních školách nebo dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří splňují vstupní požadavky kurzu a pracují s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Rozsah kurzu je 80 vyučovacích hodin celkem. Z toho 50 hodin tvoří prezenční výuka a 30 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané mateřské, základní či střední škole.

Podmínkou účasti na kurzu je znalost českého jazyka a dalšího cizího jazyka na úrovni min. B1/B2.
Kurz proběhne v období konec srpna až listopad 2021. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude kurz probíhat částečně online.

V případě zájmu, prosím, vyplňte elektronickou přihlášku ZDE

Více informace, včetně harmonogramu, najdete na https://inbaze.cz/kurzy-pro-pracovniky-ve-vzdelavani/


Přesunout se na začátek