KURZ INTERKULTURNÍ PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY S OMJ V MŠ a ZŠ

KURZ INTERKULTURNÍ PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY S OMJ V MŠ a ZŠ

Interkulturní práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem v MŠ a ZŠ

InBáze realizuje od ledna 2019 kurz pro pedagogické a interkulturní pracovníky s důrazem na oblast vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (včetně dětí mluvících dvěma nebo více jazyky).

KURZ JE ZCELA ZDARMA

CO ABSOLVOVÁNÍM KURZU ZÍSKÁTE?
– kompetence a odborné znalosti použijete v rámci své práce s dětmi s OMJ a jejich rodinami

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?
– pro pedagogické a interkulturní pracovníky
– dále je vhodný pro rodiče dětí s OMJ, kteří působí v oblasti vzdělávání a chtějí získat více informací o vzdělávání dětí s OMJ v MŠ nebo ZŠ, popřípadě se chtějí nebo plánují více zapojit do dění ve škole (např. v roli zaměstnance školy, asistenta pedagoga)

CO JE PODMÍNKOU ÚČASTI?
– znalost cizího jazyka na úrovni min. B2 (pro cizince znalost češtiny na úrovni B2)

Více informací (podrobné informace o kurzu a přihlášku) naleznete pod tímto odkazem:
http://www.inbaze.cz/opppr-inkluze-interkulturne.


Přesunout se na začátek