Không gian cho ý tưởng của bạn

Không gian cho ý tưởng của bạn

Bạn có phải là người nước ngoài năng động, không ngại tổ chức sự kiện, hội thảo hay thậm chí là một loạt các hội thảo? Bạn có những hoạt động, sở thích hay sở thích yêu thích mà bạn muốn chia sẻ và dạy cho người khác không?

Nếu vậy, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn và giúp bạn tổ chức sự kiện của riêng bạn, sẽ dành cho cả khách hàng InBáze và bạn bè của bạn.

Liên hệ: darashenka@inbaze.cz

Přesunout se na začátek