Khóa học tiếng Séc

Khóa học tiếng Séc

Hiện tại chúng tôi đã mở các khóa học tiếng Séc cho người lớn ở hai cấp độ, B1 và A2. Đăng ký cho các khóa học này đã bị đóng, nhưng tiếp tục theo dõi trang web của chúng tôi, trong mùa hè và mùa thu 2020 sẽ có thêm các khóa học được công bố.

Các khóa học tiếng Séc diễn ra trong dự án OPH. Để cập nhật khóa học và thông tin về việc mở thêm, hãy theo dõi trang web và sự kiện của chúng tôi trên trang Facebook của InBaze.

Khóa học B1

Khi nào: sobota 9:00-12:15, začíná 22. 2. 2020

Thời lượng: 12 týdnů

Ở đâu: Krumlovská 527/4, Praha 4

Đăng ký đã được đóng lại. Chúng tôi cảm ơn tất cả các bên quan tâm!

 

Khóa học A2

Khi nào: pondělí a čtvrtek 17:30-20:00, začíná 2. 3. 2020

Thời lượng: 8 týdnů

Ở đâu: Krumlovská 527/4, Praha 4

Chúng tôi cung cấp một khóa học tiếng Séc, dạy kèm theo nhóm và dạy kèm cá nhân.

Kontakt

e-mail: charvatova@inbaze.czcestina@inbaze.cz
điện thoại: +420 605 954 081

Přesunout se na začátek