Přeskočit na obsah

Gratulujeme absolventkám našich kurzů

V období od února do května 2023 probíhaly v InBázi kurzy „Specifika práce asistenta pedagoga pro žáky s OMJ v ZŠ“ a „Rozvíjení interkulturních kompetencí na školách“. Celkem kurzy navštěvovalo 33 účastnic. Jsme moc rádi, že jsme asistentky pedagoga, učitelky a ředitelky z mateřských a základních škol podpořili v jejich náročné práci, kterou vzdělávání už od nejútlejšího věku je. Specifikum letošních kurzů bylo, že 24 účastnic aktuálně pracuje jako dvojjazyčné asistentky. Jednalo se totiž o učitelky, speciální pedagožky či psycholožky z Ukrajiny, které válka donutila odejít z jejich domova a v České republice aktuálně pracují jako ukrajinské asistentky na školách. Pro úspěšné absolvování kurzů musely účastnice splnit závěrečné zkoušky, které se skládaly z testu a prezentace závěrečné práce (kazuistika dítěte s OMJ či příkladu dobré praxe vybrané školy v oblasti začleňování dětí s OMJ)Tyto kurzy jsou akreditovány u MŠMT jako DVPP. 
Gratulujeme vám a přejeme mnoho úspěchů!