Dvouletý kurz skupinové práce pro pomáhající profese

Dvouletý kurz skupinové práce pro pomáhající profese

RAFAEL INSTITUT z.s. nabízí dvouletý kurz skupinové práce pro pomáhající profese:

„Péče o osobní vyrovnanost jako prevence vyhoření“

Vedoucí kurzu: Věra Roubalová Kostlánová, koterapeut: Josef Novotný

Délka a složení kurzu:
Kurz obsahuje 200 hodin skupinové práce a 40 hodin skupinové supervize. Celková délka kurzu je 2 roky. Předpokládaný začátek kurzu je koncem roku 2021, příp. začátkem 2022. Velmi si přejeme, aby kurz proběhl naživo, nikoliv on-line.

Pro koho je kurz určen:
Kurz je určen všem pracovníkům v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogové, speciální pedagogové, sociální pedagogové, pracovníci v neziskových organizacích, faráři a další).

Anotace:
V letech 2020 i 2021, v době pandemie se projevila důležitost zvládání zátěží, krizí, mezních či nezvyklých situací. Psychická odolnost pracovníků v pomáhajících profesí úzce souvisí s psychickou vyrovnaností, uvědomění si vlastních předností i nedostatků, potřeb. K tomu slouží nejlépe sebezkušenost – psychoterapeutická metoda práce ve skupině, která umožňuje v bezpečném prostředí vzájemnou reflexi a sdílení účastníků skupiny. Druhou složkou projektu je supervize, která pracovníky podporuje a pomáhá jim získat potřebný nadhled. Tuto část projektu povede zkušený supervizor.

Absolvent získá od Rafael Institutu potvrzení o absolvování kurzu. Kurz není psychoterapeutickým výcvikem a absolventa neopravňuje k výkonu psychoterapie.

Cena kurzu a pohovoru:
Celková cena kurzu je 39.000 Kč (19.500 Kč/rok). Cena vstupního pohovoru je 400 Kč.

Kritéria pro přihlášení:
Práce v pomáhajících profesích, zájem o osobní a profesní rozvoj, ukončené středoškolské vzdělání.
V případě zájmu o kurz zašlete přihlášku s profesním CV, motivačním dopisem a fotografií na adresu rafael@rafaelinstitut.cz.

Deadline pro poslání přihlášek je 30. 9. 2021.
Bližší informace o Rafael Institutu jsou uvedeny na www.rafaelinstitut.cz.


Přesunout se na začátek