DŮLEŽITÉ INFORMACE O POTRAVINOVÉ POMOCI

DŮLEŽITÉ INFORMACE O POTRAVINOVÉ POMOCI

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Potravinová banka je nyní vydávána jednou za 14 dní v čase od 13:00 do 14:00 hod. v InBázi, Legerova 50, Praha 2. Pokud si jdete potravinovou pomoc vyzvednout, přineste s sebou poukaz na potravinovou pomoc, který vydávají naši sociální pracovníci a dále také tašku, ve které si můžete potraviny odnést.

Nejbližší termíny výdeje potravinové pomoci:

15. 10. 2019
29. 10. 2019
12. 11. 2019
26. 11. 2019
10. 12. 2019
7. 1. 2020

Další termíny budou vypsány v lednu 2020.


Přesunout se na začátek