Dạy kèm

Dạy kèm

Dạy kèm cá nhân

Trẻ em được dạy kèm tiếng Séc theo hình thức một cuộc họp với tình nguyện viên InBase mỗi tuần một lần, tại trung tâm cộng đồng của chúng tôi (Legerova 50) hoặc bằng cách sắp xếp với trẻ ở nhà hoặc tại các khu vực công cộng (như thư viện).

Chỉ những trẻ em làm bài kiểm tra từ Trung tâm Tư vấn Sư phạm – Tâm lý hoặc Kế hoạch Hỗ trợ Giáo dục do nhà trường ban hành theo yêu cầu của phụ huynh mới có thể được đưa vào chương trình.

Dạy kèm là miễn phí và tốt nhất là dành cho các gia đình không thể trả tiền cho dạy kèm thương mại.

liên hệ

Vilena Taraskina / điều phối viên dạy kèm

e-mail: taraskina@inbaze.cz

Přesunout se na začátek