ČESKÉ ŠKOLSTVÍ – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

 1. Mateřské školy

 • Provoz mateřských škol není zakázán, je však doporučeno provoz přerušit nebo omezit.

 • Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné.

 • Děti by měly nosit roušky v rámci možností při všech činnostech. Rodiče mají vybavit své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.

 • Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Informace najdete v této brožuře.

 • Zápis do mateřských škol bude probíhat podobně jako při zápisu do prvního ročníku základních škol (viz informace níže).

 1. Zápisy do prvních tříd

 • Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu stanoví ředitel školy.

 • Přihlášky lze podat prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem či poštou. Osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole není nutná.

 • Více informací naleznete zde.

 1. Distanční vzdělávání žáků

 • MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly distanční způsob vzdělávání

 • Osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách je zakázána.

 • Organizace školního roku se nemění, na tuto dobu nejsou stanoveny prázdniny.

 • Vzdělávání ze strany škol probíhá online, dále mohou být ke studiu využity vzdělávací pořady, které vysílá Česká televize.

 • Poskytnutí podkladů pro distanční vzdělávání je umožněno  i jinou než online formou (např. tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.)

 1. Přijímací zkoušky, závěrečné zkoušky, státní maturity

 • Termíny zkoušek se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

 • Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol.

 • Státní maturity proběhnou nejdříve 21 dní po umožnění studentům vrátit se do škol. Při určení podoby maturity bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020.

 • Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní.

 • Více informací zde, včetně tipů, jak se připravit na maturitu z domova.

 1. Dálkové studium

Může dál probíhat bez hromadné výuky či individuálních konzultací.

 1. Praktické vyučování

U středních a vyšších odborných škol je praktická výuka zrušena.

 1. Zajištění péče o děti zaměstnanců v profesích nutných ke zvládání nouzového stavu

 • Určené školy a školská zařízení zajišťují péči pro děti ve věku 3–10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů a dalších profesí nutných ke zvládání nouzového stavu. Výčet těchto profesí je zde.

V případě dotazů se můžete od 9.00 do 18.00 hodin obrátit na tyto linky MŠMT:

+420 778 725 602; +420 771 139 410; +420 771 139 398; +420 771 139 411

 

Informace jsou aktuální k 24. březnu 2020.

InBáze také ráda zodpoví Vaše dotazy. Poradenské služby (konzultace) nadále poskytujeme v plném rozsahu, nyní jsou však poskytovány pouze distanční formou (e-mail, telefon, Skype). Podrobnější informace a harmonogram našich pracovníků a pracovnic je zde.


Přesunout se na začátek