МІЖКУЛЬТУРНЕ ВКЛЮЧЕННЯ 2

МІЖКУЛЬТУРНЕ ВКЛЮЧЕННЯ 2

logo 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ:

 

Назва проекту:

Інклюзія міжкультурно 2

Період реалізації проекту:

1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

Реєстраційний номер проекту:

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001458

Фінансування проекту:

ESF, Операційна програма Прага – полюс зростання (виклик № 52)

Виконавець проекту

InBáze, z. s.

Партнер проекту

Карлов університет, факультет мистецтв

 

Проект орієнтований на посилення професійних можливостей для роботи з дітьми з різними рідними мовами (OMJ) у дитячих садках, початкових та середніх школах столиці. Праги. Зміст – це реалізація загально шести (6) навчальних курсів, у т.ч. один кваліфікаційний курс та постійне методичне забезпечення цільової групи проекту. Індивідуальні курси орієнтовані на область міжкультурна робота з акцентом на освіту дітей та учнів з ОМЖ та на роботу двомовний помічник. Вона також включає сертифіковану іспит на виконання міжкультурної роботи відповідно до кваліфікаційного стандарту, визначеного в Національній рамці кваліфікацій (доступна в Інтернеті ТУТ).

 

Для кого проект?

Проект призначений для тих, хто:

1. Педагогічний колектив шкіл та шкільних закладів, які відповідають умовам, викладеним у § 2 Закону № 563/2004 Зб., про педагогічний персонал. Ті, хто зацікавлений у цій цільовій групі (CS) для участі в проекті, будуть залучені до проекту, якщо вони відповідають наступним вимогам:

 • знання чеської та принаймні 1 іноземної мови на рівні В2 відповідно до міжнародної довідкової системи, перевагу надають англійська мова, ШД, РУ, UKR, VN (усне інтерв’ю, підтвердження мовного іспиту, включаючи здачу СЗЗК в університетському навчанні, можливо тест рівня мови в межах процедура відбору для курсу (курсів)),
 • працює в галузі освіти в яслах, початковій, середній або вищій професійно-технічній школі або в шкільному закладі на території міста Праги (заява, структурована біографія),
 • продемонструвати мотивацію до участі в проекті та його діяльності (мотиваційний лист).

 

2. Професіонали та працівники на місцях, що працюють в організаціях / установах у галузі освіти.

Зазвичай це посади:

 • вчитель дозвілля,
 • соціальний педагог,
 • викладач позакласних та хобі-заходів,
 • викладач програм навчання протягом усього життя,
 • репетитор,
 • викладач чеської мови як другої мови,
 • працівник сімейного консультування зосередився на підтримці дітей та молоді,
  працівник служб допомоги сім’ям з дітьми (наприклад, при роботі зі школами).

 

До цієї групи також належать працівники, які беруть участь у цій діяльності на громадських засадах. Ті, хто зацікавлений у цій ЦС брати участь у проекті, будуть задіяні у проекті, якщо вони відповідають наступним умовам:

 • знання чеської та принаймні 1 іноземної мови на рівні B1 відповідно до міжнародної довідкової бази, англійська, ŠJ, RU, UKR, VN переважні (усне інтерв’ю, підтвердження мовного іспиту, включаючи здачу СЗЗК в університетському навчанні, можливо тест рівня мови в межах процедура відбору для курсу (курсів)),
 • діяльність в організаціях чи установах (наприклад, громадські організації, школи та навчальні заклади, заклади, які проводять позакласні заходи, університети тощо) у мінську Прагу, хв. на основі добровільного договору (заява, довідка, структуроване професійне резюме),
 • продемонструвати мотивацію до участі в проекті та його діяльності (мотиваційний лист).

 

Які цілі проекту?

Мета проекту Інклюзія міжкультурно 2 полягає в підтримці наявного потенціалу в галузі освіти, який працює як в школах Праги, так і в інших організаціях, які займаються навчанням дітей та учнів з ОМЖ та підтримує в цій галузі (як початківців, так і довгострокових працівників), пропонуючи унікальні акредитовані освітні курси, зосереджена на міжкультурній роботі (ІС) та роботі двомовного асистента з викладання (DAP). Мета проекту – створити простір та потенціал для посилення підтримки ефективної комунікації батьків дітей та учнів з ОМЖ та школою, зменшити та запобігти комунікаційним та соціокультурним бар’єрам і, нарешті, не менш важливим для посилення обізнаності та інформації про професії ІС та ПДР та їх використання освітня система Чехії. Мета буде досягнута завдяки:

 • підготовка проекту КС (особливо педагогічного персоналу, який працює в дитячих садках, початкових та середніх школах) з питань міжкультурної роботи та міжкультурної комунікації, інклюзивної освіти та відповідного законодавства та процесу інтеграції дітей та учнів з ОМЖ в шкільне середовище безпосередньо в школах (KA1 )
 • підготовка проекту CS (особливо інших професіоналів у галузі освіти) в галузі ІС з акцентом на роботі з дітьми та учнями з ОМЖ та їх сім’ями в процесі дошкільної, початкової та середньої освіти в школах та поза формальним шкільним середовищем (загальний навчальний курс KA2 1 зміна)
 • підготовка проекту CS в галузі роботи з DAP (особливо як педагог) з акцентом на компетенції у навчанні ЧДЖ та м’які навички, необхідні для роботи з дітьми різного культурного походження (KA3)
 • надання всебічної, тривалої професійної та методичної підтримки (протягом тривалості проекту) як учасникам проекту, так і співпрацюючим організаціям (особливо школам, де проходитимуть професійні стажування), орієнтованими на методи та прийоми роботи з дітьми та учнями з ОМЖ, групові вправи на вибрані теми (наприклад, переклади, викладання ЧДЖ), семінари з тематичних досліджень, орієнтовані на співпрацю шкіл інтелектуальної власності та інтерв’ю тощо. (DA1)
 • пілотне впровадження сертифікованого тесту на працездатність ІС (код 75-020-R) відповідно до кваліфікаційного стандарту в Національній рамці кваліфікацій (DA2)

 

Які заходи ми впроваджуємо в проект?

В рамках проекту (на додаток до його управління та координації) ми реалізуємо загалом чотири ключові заходи (КА) та дві (2) піддіяння (DA):

KA1: Навчальні курси в галузі міжкультурної роботи та міжкультурної комунікації

Діяльність включає реалізацію в цілому двох (2) раундів навчального курсу, який називається „Основи міжкультурної роботи та міжкультурної комунікації в школах“. Обсяг одного курсу – 80 годин, з них 50 годин прямого навчання та 30 годин професійної практики у вибраному дитячому садку, початковій чи середній школі.

Успішні випускники курсу отримають сертифікат про закінчення освіти, акредитований Міністерством освіти, молоді та спорту як подальша освіта педагогічних працівників (ДВПП). Відвідування курсу призначено для учасників безкоштовно.

 

Реєстрація на 1-й тур курсу відкрита до 5. 1. 2020.

Листовка для першого туру

Інформація про курс для учасників

Реєстрація учасників ТУТ

 

KA2: Акредитована програма перепідготовки, спрямована на отримання професійної кваліфікації „Міжкультурний працівник“

Діяльність включає реалізацію одного туру унікальної освітньої програми, спрямованої на здобуття професійної кваліфікації «Міжкультурний працівник». Діяльність реалізується у співпраці з Факультет мистецтв Карлового університету (FF UK). Розподіл часу на програму становить 251 год. З них 201 година складається з денного навчання, 30 годин практики у вибраному дитячому садку, початковій чи середній школі та 20 годин в організації, що надає послуги міжкультурної роботи.

Вступна зустріч та навчання у галузі охорони праці відбудуться у п’ятницю, 20 березня 2020 року з 13:30 до 16:00 у приміщенні громадського центру InBáze, z. S., за адресою: Легерова 357/50, Прага 2.

Повна форма навчання поділяється на 12 зустрічей у вихідні дні та відбуватиметься з 27 березня 2020 р. По 10 січня 2021 р. Підсумковий іспит відбудеться у лютому 2021 р. (Дати іспиту будуть оголошені у січні 2021 р.).

Після складання випускного іспиту випускники отримають свідоцтво про професійну кваліфікацію «Міжкультурний працівник»
Участь у програмі є безкоштовно.

 

Реєстрація учасників відкрита до 20 квітня 13. 3. 2020.

Листовка для програми

Детальна інформація для учасників та графік програми

Реєстрація учасників ТУТ

Профіль випускника

 

KA3: Навчальні курси в галузі роботи двомовного асистента з викладання

Діяльність включає реалізацію всього трьох (3) змін навчального курсу, який називається „Специфіка роботи асистента вчителів з дітьми та учнями з різними рідними мовами“. Обсяг одного курсу – 65 годин, з яких 45 годин безпосереднього викладання та 20 годин професійної практики у вибраному дитячому садку чи початковій школі.

Успішні випускники курсу отримають сертифікат про закінчення освіти, акредитованого Міністерством освіти, молоді та спорту як подальша освіта педагогічних працівників (ДВПП). Відвідування курсу призначено для учасників безкоштовно.

 

Реєстрація на 1-й тур курсу відкрита do 5. 1. 2020.

Листовка для першого туру

Інформація про курс для учасників

Реєстрація учасників ТУТ

 

KA4: Оцінка проекту

Метою діяльності є постійний збір та оцінка наступних ключових напрямків:

 • виконання показників проекту стосовно його цілей та цілей окремих КЗ,
 • з’ясування впливу KA та DA (особливо курсів KA1-KA3 та методологічного забезпечення DA1) на практиці під час роботи з дітьми та учнями з OMJ з метою майбутнього налаштування та можливого коригування подібних курсів у майбутньому разом з рекомендаціями для постачальників подібних освітніх курсів,
 • з’ясування впливу проміжних та кінцевих результатів проекту на практиці (особливо методичні рекомендації, спільне ноу-хау, IP та DAP професіограма),
 • отримання аргументів для обґрунтування внеску реалізованих курсів стосовно 1) цільової групи проекту та 2) підтримки навчання та включення дітей та учнів з ОМЖ,
 • аналіз мотивації зацікавлених у курсах до їх початку (включаючи очікування, потреби тощо) та моніторинг їх виконання після закінчення навчального курсу.

 

Зміст діяльності полягає у забезпеченні результатів із зазначених вище областей за допомогою таких інструментів:

 1. опитування та опитування між учасниками, школами та іншими зацікавленими сторонами,
 2. фокус-групи в рамках вступних та оптимально завершальних зустрічей з учасниками курсу,
 3. кількісний та якісний аналіз звітів про рефлексію та оцінювання ходу курсу учасниками,
 4. аналіз документації та оцінка внутрішніх процесів у реалізації проекту.

 

DA1: Методичне забезпечення учасників проекту

Метою часткової діяльності є надання методичної підтримки залученим учасникам проекту, включаючи учасників навчальних курсів проекту «Інклюзія міжкультурного 1», що реалізовуються у 2018–2019 роках.

Зміст часткової діяльності – це пропозиція постійної підтримки для всіх залучених осіб протягом усього періоду проекту (тобто під час окремих курсів та після їх закінчення). Методичне забезпечення, зокрема, включає:

 • індивідуальні консультації учасників із „спеціалістами з навчальних курсів“, „методологією проекту“ (контакти нижче), „тренерами“ або „гарантами“ навчальних курсів,
 • індивідуальні експертні консультації з „професійними консультантами“,
 • додаткові навчальні семінари з обраних тем,
 • групові зустрічі під керівництвом „фахівців з навчальних курсів“ та „методології проекту“ (контакти нижче),
 • професійні зустрічі у формі круглих столів) або (конференції) з метою обміну передовою практикою та професійним ноу-хау,
 • додаткове методичне забезпечення, що надається «методологією проекту», через навчальні матеріали та матеріали, включаючи методичні рекомендації щодо виконання ІС та ПДР та професіограму професій ІС та ДАП.

 

Учасники проекту будуть проінформовані про можливості методичного забезпечення під час навчальних курсів. Ви можете зв’язатися за більш детальною інформацією Mgr. Jana Matěje Bejčka через контакти нижче.

 

DA2: Сертифікований іспит на виконання міжкультурної роботи

Діяльність включає підготовку сертифікованого іспиту в т.ч. дозвіл уповноваженої особи, уповноваженої на проведення експертизи та видачу свідоцтва про набуття професійної кваліфікації «Міжкультурний працівник» та подальше пілотування іспиту, яке відбуватиметься як результат діяльності КА2. Ми очікуємо залучення до 30 учасників.

Мета діяльності:

 • пілотна реалізація іспиту для працівників міжкультурних культур відповідно до стандарту кваліфікації та оцінки, визначеного в Національній рамці кваліфікацій („Міжкультурний працівник“, код 75-020-R),
 • дозвіл професійних екзаменаторів на можливість повторення тесту навіть після закінчення проекту,
 • набуття досвіду та ноу-хау для можливого перегляду стандартів NSK та для можливого повторного тестування в майбутньому,
 • отримання документів для підсумкового звіту про оцінку проекту.

Час випробування на одного учасника – 4-5 годин та підготовка. Іспит містить письмову, усну та практичну частину. Випускник отримає сертифікат про здачу іспиту «Міжкультурний працівник». Більш детальна інформація про сертифікований іспит доступна ТУТ.

Команда проекту:

Mgr. Jan Matěj Bejček / Методист та керівник проекту

GSM: +420 739 077 721

Електронна пошта: bejcek@inbaze.cz

Anna Darašenka / Спеціаліст з навчальних курсів (курси в галузі міжкультурної роботи)

GSM: +420 777 190 633

Електронна пошта: darashenka@inbaze.cz

Mgr. Natallia Allen / Спеціаліст з навчальних курсів (курси в галузі міжкультурної роботи)

GSM: +420 733 785 680

Електронна пошта: allen@inbaze.cz

Mgr. Barbora Hanzalová / Спеціаліст з навчальних курсів (курси для двомовних асистентів навчання)

GSM: +420 775 277 388

Електронна пошта: hanzalova@inbaze.cz

Mgr. Jana Remenárová, MA. / Спеціаліст з навчальних курсів (курси для двомовних асистентів навчання)

GSM: +420 603 820 210

Електронна пошта: remenarova@inbaze.cz

Mgr. Blanka Vosecká Veselá / оцінювач проекту
Електронна пошта: vesela@inbaze.cz
 
Kristina Kvetenadze / помічник проекту
Електронна пошта: kvetenadze@inbaze.cz 

Přesunout se na začátek