InBáze, z.s.

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ZŠ

7. října 2018 | Aktuality

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V ZŠ

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Povede ho expertka na interkulturní komunikaci, metodická poradkyně pro učitele ZŠ a metodička výuky češtiny jako druhého jazyka, sociální/interkulturní pracovník InBáze, z.s. pracující s migranty.

16-ti hodinový seminář je rozdělen do dvou vzdělávacích dnů vždy po 8 vyučovacích hodinách.

CO JE OBSAHEM SEMINÁŘE?

  • Rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti interkulturní komunikace a senzitivity. Návody, jak eliminovat komunikační omyly při práci s dětmi s OMJ.
  • Základní vhled do problematiky začleňování dětí s OMJ v ZŠ (přijímání žáků s OMJ, zařazení do ročníku, klasifikace, role školy).
  • Hlavní metodické zásady při práci s celou třídou zohledňující děti bez znalosti češtiny.
  • Principy a specifika výuky češtiny jako druhého jazyka.
  • Možnosti spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem v hodině.
  • Předání tipů pro tvorbu plánů podpory (Plán pedagogické podpory – PLPP, Individuální vzdělávací plán – IVP).
  • Sdílení dobré praxe.
  • Seznámení s legislativou týkající se problematiky žáků s OMJ.
  • Představení podpůrných služeb pro pedagogické pracovníky (spolupráce s NNO, využití služeb interkulturních pracovníků, přehled institucí, které nabízí jazykovou podporu pro děti s OMJ, možnosti doučování dětí s OMJ, mimoškolní aktivity pro děti s OMJ apod.).

TERMÍN KONÁNÍ

Seminář se bude konat ve dnech 23. 10. 2018 (9.00 – 16.00 hod.), 6. 11. 2018 (9.00 – 16.00 hod.).

 

MÍSTO KONÁNÍ

Dům národnostních menšin o.p.s., Vocelova 602/3, Praha 2, 120 00

Účastníci obdrží certifikát o absolvování akreditovaného semináře (DVPP).

Seminář je zdarma.

KONTAKTNÍ OSOBY

Barbora Hanzalová, hanzalova@inbaze.cz, 775 277 388

Jana Remenárová, remenarova@inbaze.cz, 603 820 210

Seminář je realizován v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018 a dotace MŠMT na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018. 

Výsledek obrázku pro logo magistrát hlavního města prahy     Výsledek obrázku pro ministerstvo Å¡kolství logo