InBáze, z.s.

REALIZOVANÉ KURZY

KURZ INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ

LETÁK / INFORMACE O KURZU

 

KURZ INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V ZŠ

LETÁK / INFORMACE O KURZU

 

KURZ INTERKULTURNÍ PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY S OMJ v MŠ a ZŠ

LETÁK / INFORMACE O KURZU

PODROBNÉ INFORMACE O KURZU

 

ZÁKLADY PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA S DĚTMI S OMJ 

LETÁK / INFORMACE O KURZU

PODROBNÉ INFORMACE O KURZU