InBáze, z.s.

PROBĚHLÉ KURZY

Kurz finanční a dluhové gramotnosti

 22. – 24. listopadu 2018

Kurz Pracovního práva

3., 4., 10. listopadu 2018

Kurz Efektivní komunikace

18. října, 1. listopadu, 15. listopadu 2018

Kurz Příprava na pohovor

22., 28., 29. listopadu 2018

Kurz ČEŠTINA PRO PRÁCI

20. října – 18. listopadu 2018

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

5. 4. / 19. 4. / 27. 4. 2017

PRACOVNÍ PRÁVO

25. 3. / 1. 4. / 8. 4. 2017

PŘÍPRAVA NA POHOVOR

17. – 19. 5. 2017

FINANČNÍ GRAMOTNOST

26. – 28. 5. 2017

PSANÁ ČEŠTINA

24. 4. – 26. 6. 2017

PRACOVNÍ PRÁVO

4., 5., 11. listopadu 2017

KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

27. – 29. října 2017

PSANÁ ČEŠTINA (2. běh)

9. října – 6. prosince 2017

KURZ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

23., 30. listopadu, 7. prosince 2017

KURZ ČEŠTINA PRO PRÁCI (2. běh)

říjen 2017 – leden 2018

CAREER TALKS (marketing v ČR)

24. ledna 2018 (17.30-19.00)

Kurz ČEŠTINA PRO PRÁCI (100 hodin)

12. února – 9. května 2018

KURZ PRACOVNÍHO PRÁVA

24.-25. února, 3. března 2018

Kurz EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

15. března, 22. března, 29. března 2018

Příprava na pohovor

16.-18. dubna, 27. dubna 2018

Finanční a dluhová gramotnost

1. června, 2. června, 3. června 2018

Kurz Čeština pro práci (100 hodin)

3. srpna – 9. listopadu 2018

Kurz Čeština pro práci (50 hodin)

18. září  – 20. listopadu 2018