InBáze, z.s.

Pomoc lidem v nouzi

Bezplatná potravinová pomoc

InBáze, z. s. ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha, z. s. poskytuje od roku 2016 bezplatnou potravinovou pomoc migrantům a jejich rodinám v nouzi.

Pomoc je NOVĚ poskytována s platností od 1. 10. 2016 buď jednorázově, nebo opakovaně. Pro opakovanou pomoc je podmínkou aktivní spolupráce s odborným poradcem InBáze, z. s. (sociální pracovník, právník, psycholog, apod.) v rámci registrovaných sociálních služeb.

Poskytování bezplatné potravinové pomoci se řídí vnitřními pravidly InBáze, z. s. upravenými v „Metodický pokyn č. 01_2016 

Veřejná šatní skříň

Rozhodli jsme se navázat na výměny oblečení, které pravidelně v InBázi pořádáme. Nyní je pro vás nově v komunitní místnosti skříň, do které můžete donést své vyřazené oblečení a zároveň si nové oblečení odnést. Skříň je k dispozici kdykoli během otevírací doby komunitního centra.

Nemusíte čekat na výměnu oblečení, měnit můžete každý den. 

Free food aid

InBáze, z. s., in cooperation with the Food Bank in Prague (Potravinová banka Praha, z. s.) provides since 2016 free food assistance to migrants and their families in need.

This assistance is NEWLY granted with effect from 1. 10. 2016 either once or repeatedly. For repeated assistance is conditional to have an active collaboration with professional counsellor from InBáze, z. s. (social worker, lawyer, psychologist, etc.) on behalf of our registered social services.

Providing free food aid is governed by internal rules of InBáze, z. s. as stipulated in the „Methodological Guideline no. 01/2016.“ 

Public wardrobe

We decided to continue to do clothes exchanges which we organized regularly in our organization. Now we have so called „public wardrobe“  for you placed newly in our community room, where you can bring your discarded clothes and Exchange it here for „new“ ones. The wardrobe is available anytime during opening hours community center.

You do not have to wait for the clothes exchange happening, now you can change every day.

Бесплатная продовольственная помощь

InBáze, z. s. в сотрудничестве с Продoвольственным Банком Праги с  2016 года предоставляют  бесплатную продовольственную помощь нуждающимся мигрантам и их семьям.

По НОВЫМ ПРАВИЛАМ, вступающим в силу с 1. 10. 2016 г., помощь будет предоставляться  либо единовременно (новым клиентам),  либо на регулярной основе.  Для регулярного получения продовольственной  помощи необходимым является условие активного сотрудничества с профессиональным консультантом InBáze, z. s (социальный работник, юрист, психолог и т.д.). в рамках  зарегистрированных социальных служб.

Предоставление бесплатной продовольственной помощи регулируется внутренними правилами InBáze, z. s., оговоренными  в «Методических указаниях № 01/2016.„.

«Общественный платяной шкаф»

Мы решили продолжить обмен одеждой, который регулярно проводим в InBáze. Теперь и для вас доступен «общественный платяной шкаф», куда вы можете принести свои неиспользуемые вещи (одежду, посуду, детские игрушки), а себе выбрать что то новое. Шкаф доступен в любое время в часы работы нашего центра.

Вам не придется ждать, когда наступит день обмена, вы можете менять каждый день.