InBáze, z.s.

ODDĚLENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Petra Holubářová, vedoucí oddělení, koordinárka vzdělávacích programů „Bedýnky příběhů“ pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – spolupráce s MČ a dále země (Česko, Slovensko, Indie, Srbsko),

E-mail: holubarova@inbaze.cz

Ing. Viktorie Golovinova,  administrativní asistentka projektů, metodička a lektorka Bedýnek příběhů a země (Rusko, Bělorusko, Gruzie, Mongolsko)

E-mail: golovinova@inbaze.cz

MgA. Hana Mlynářová, metodička a lektorka Bedýnek příběhů – ZŠ Lyčkovo náměstí a země (Ukrajina, Polsko, Německo, Kuba)

E-mail: mlynarova@inbaze.cz

Blanka Charvátová, metodička a lektorka výuky češtiny, metodička a lektorka vzdělávacích programů pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

E-mail: charvatova@inbaze.cz

Mgr. Jana Remenárová, koordinátorka a metodička seminářů pro pedagogy

E-mail: remenarova@inbaze.cz

Mgr. Barbora Hanzalová, koordinátorka a metodička seminářů pro pedagogy

E-mail: hanzalova@inbaze.cz