InBáze, z.s.

Historie

Myšlenka na založení komunitního centra pro migranty a českou veřejnost se zrodila v roce 2005 ve skupině lidí pomáhajících jako dobrovolníci v aktivitách zaměřených na pomoc cizincům při integraci do české společnosti, primárně soustředěných v občanském sdružení Berkat. Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice , ale i češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká. Zároveň jsme chtěli, aby  InBáze nabízela pracovní příležitosti cizincům. V roce 2006 jsme díky podpoře ESF otevřeli v květnu ve dvorním traktu v ulici Rumunská na Praze 2 první „domeček „ komunitní centrum InBáze jehož součástí byl i sociální podnik Ethnocatering, který měl svou první kuchyni v komunitní místnosti centra.

Od roku 2006 se mnohé změnilo. Základ služeb zůstal a postupně se rozšiřoval, stejně tak počet zaměstnanců a provozní zázemí organizace. V roce 2007 jsme díky podpoře pana Karla Schwanzenberga mohli rozšířit naše programy i do Jižních Čech na hospodářský dvůr Rakovice, který postupně upravujeme tak, aby tam mohly probíhat naše komunitní programy, které tam realizujeme od roku 2008. Jak se služby Inbáze postupně rozšiřovaly bylo nutné vyměnit prostor za větší a v roce 2010 jsme se díky podpoře Prahy 2 mohli přestěhovat do krásného nového komunitního centra opět ve dvorním traktu na Praze 2 v ulici Legerova. V tomtéž roce kuchyň Ethnocateringu konečně získala profesionální provozní zázemí v gastronomické provozovně na Strosmayerově náměstí.

Od roku 2010 se InBáze vnitřně rozvrstvila na sociálně právní oddělení , komunitní oddělení a oddělení sociálního podnikání, zároveň se právně osamostatnila a oddělila od původní domovské organizace o.s. Berkat. V roce 2010 tak vzniká občanské sdružení Inbáze Berkat, které se v roce 2012 definitivně přejmenovává na občanské sdružení Inbáze.

V roce 2011 jsme zaměstnali prvního sociokulturního mediátora pro arabsky mluvící klienty a v současnosti máme 6 interkulturních pracovníků pro arabsky, mongolsky, vietnamsky, rusky, anglicky a francouzsky mluvící klienty, kteří působí na třech pobočkách oddělení pobytu cizinců OAMP v Praze. V roce 2012 jsme se stali partnerskou organizací Integračního centra Praha a garantem pro práci s rodinami cizinců a rozšířili naši činnost do pobočky V Praze Modřany a tržnice SAPA. V tomtéž roce jsme také v ulici Belgická otevřeli výtvarný ATELIÉR Mozaika, kde probíhají pravidelné tvůrčí aktivity pro děti cizinců , jejich české kamarády a rodiče. Od roku 2013 realizujeme pilotní projekt zaměřený na formování profese interkulturní pracovník .

V současnosti Inbáze zaměstnává 35 zaměstnanců z toho je 15 cizinců z Afghánistánu, Běloruska, Gruzie, Arménie, Mongolska, Ukrajiny, Uzbekistánu, Ruska, Vietnamu, Sýrie a na aktivitách InBáze se podílí více než 25 dobrovolníků. Tito lidé působí v Praze v komunitním centru Inbáze v Legerově ulici, na pobočkách OAMP MVČR na Praze 3, 4, a 10, na pobočkách v Modřanech, v provozovně na Strosmayerově náměstí v Praze 7, v Ateliéru Mozaika na Praze 2 a na hospodářském dvoře v Rakovicích v Jižních Čechách. Máme z Inbáze radost.

InBáze vznikla díky práci, pomoci a inspiraci těchto a dalších lidí:

Bedřiška Kotmelová, Hana Prousková, Zbyněk Prousek, Věra Roubalová-Kostlánová, Dana Němcová, Tamara Akulashvili, Jana Hradilková, Bára Smetánková, Radek Smetánka, Pavel Tvrdý, Zdeňka Švestková, Jovanka Wijsman, Juanita Cansil, Markéta Vinkelhoferová, Anna Darashenka, Lela Kukava, Alexandr Zpěvák, Parisa Zargari, Petra Procházková, Alexej Smrtchkov, František Kostlán, Pavla Pijanová, Eva Vaškovičová, Alice Müllerová…. a mnoha dalších přátel, dobrovolníků a bývalých či současných zaměstnanců. Děkujeme všem!