InBáze, z.s.

Nabídka služeb pro MŠ, ZŠ, SŠ a pedagogy

InBáze nabízí v rámci projektu OPPPR zdarma osvětové programy pro školy i mateřské školky, které jsou zaměřené na seznamování se s kulturou migrantů žijících v České republice. Všechny programy jsou uzpůsobeny věku dětí a vedeny zkušenými lektory – Čechy i migranty. 

Projektový leták ke stažení

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2017/2018

Semináře pro pedagogické pracovníky

Interkulturní komunikace, principy práce pedagogů s dětmi/žáky s OMJ v MŠ/ZŠ

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, kteří pracují s dětmi či žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Seminář probíhá převážně interaktivní formou a vede ho expertka na interkulturní komunikaci Dr. Dana Moree, asistentka pedagoga ze ZŠ, pedagožka a logopedka z MŠ s dlouholetou praxí v dané problematice a sociální/interkulturní pracovník NNO pracující s migranty.

Obsah semináře je zaměřen na:

  • Rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti interkulturní komunikace a senzitivity. Návody, jak eliminovat komunikační omyly při práci se žáky s OMJ.
  • Specifika práce s žáky s OMJ a jejich rodinami, podpora inkluze těchto dětí do českých škol.
  • Řešení modelových situací, možnost diskuze nad konkrétními problémy při vzdělávání žáků s OMJ, příklady dobré praxe.
  • Představení podpůrných služeb pro rodiny a děti migrantů (NNO, možnosti doučování, sociální služby, mimoškolní programy) a nabídky jejich využití v rámci spolupráce se školami.

Rozsah: 6 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 8 – 15 pedagogických pracovníků na 1 semináři

Semináře mohou být realizovány dvěma způsoby:

  • uzavřené semináře: pro pedagogický sbor dané školy/školky,
  • otevřené semináře: na které se budou hlásit pedagogové z různých škol/školek.

Vždy ale odděleně pro pedagogy MŠ, ZŠ či SŠ.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování akreditovaného semináře (DVPP).

Vypsané termíny pro školní rok 2017/2018

Pro pedagogy MŠ

Termín konání: 25. ledna 2018 

Místo konání: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1.

Jedná se o otevřený seminář, na který se mohou hlásit jak jednotlivci, tak více pedagogů z jedné školky.

Ve školním roce 2016/2017 proběhly tyto termíny semináře

Pro pedagogy ZŠ

18. 5. 2017 (místo konání: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1)

Pro pedagogy MŠ

25. 5. 2017 (místo konání: Mateřská školka se speciálními třídami Duha, Trojdílná 1117, Praha 5)

29. 8. 2017 (místo konání: InBáze, z.s., Legerova 50, Praha 2)

2. 11. 2017 (místo konání: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1)

23. 11. 2017 (místo konání: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1)

Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny pro děti

MŠ a 1. stupeň ZŠ 

2 x 45 minut

Program je koncipován pro dětí od 5 do 11 let a je vždy upraven podle věku dětí. V první části začínáme povídáním o dané zemi, ukazujeme si mapu Evropy a světa, zaměřujeme se na specifika dané země (flóra, fauna, kulturní zvyky) a srovnáváme s Českou republikou. Poté následuje dvojjazyčné vyprávění pohádky dané země (střídavě v češtině a stejná pasáž v cizím jazyce) a s dětmi si dále o pohádce povídáme. Po přestávce navazujeme výtvarnou dílnou inspirovanou tradičními technikami dané země.

Aktuálně nabízené programy:

„Jak se barví pohádka“ – Rusko (malba na dřevo)

„Jak se šije pohádka“ – Ukrajina (práce s krajkou a látkou)

„Jak se skládá pohádka“ – Vietnam (práce s papírem)

„Jak se tepe pohádka“ – Sýrie (práce s alobalem)

Bedýnky příběhů II.: Debata s migrantem

2. stupeň ZŠ

2×45 min (možno zkrátit pouze na jednu vyučovací hodinu)

Diskuze s cizincem žijícím v České republice umožní žákům lépe si představit, jaké důvody vedou k tomu, že člověk opustí svou zemi, a jaké potom je žít v jiné zemi.

 

Kurzy vaření etnické kuchyně pro děti, pro rodiny

1. a 2. stupeň ZŠ

Naši lektoři – cizinci vyučují vaření jídel ze své země (Ukrajina, Vietnam, Mongolsko, Kamerun, Sýrie a další). Vaření může probíhat přímo ve škole (možno i v návaznosti na Bedýnky I a II, výběr jídel uzpůsobíme možnostem prostoru, který bude k dispozici) nebo jako „komunitní“ vaření pro děti s rodiči.

Výukové programy pro studenty SŠ: Sdílení příběhů

Rádi bychom navázali na zajímavé debaty týkající se migrace, kterým se věnujeme na festivalu RefuFest a zařazujeme také v průběhu roku „Sdílení příběhů – cesta k úspěchu v cizí zemi“. Koncept besedy bude spočívat z promítnutí krátkého spotu na téma osobního příběhu úspěšného člověka (migranta) a následně by došlo k debatě mezi lektorem-migrantem a žáky a pedagogy. Součástí příběhu je rovněž zasazení do širšího rámce (představení země původu, sociálně-polická situace, důvody odchodu z původní země).

Pro děti a mládež z řad migrantů – aktivity probíhající v InBázi

Interkulturní kluby pro mladší děti

Věk: 5 – 11 let

Každé pondělí a úterý od 16:30 do 18:00

Program klubů je zaměřený na všestranný rozvoj dětí s důrazem na zdokonalování znalostí českého jazyka. Součástí jsou pohybové aktivity, kreativní workshopy, návštěvy kulturních akcí apod.

Tvůrčí Ateliér – Modrá skupina

Věk: 5 – 7 let

Kdy: každou středu od 16:30 do 17:45

Ateliér nabízí pro děti migrantů, které neovládají dobře český jazyk, pravidelná tvůrčí setkání zaměřená na rozvoj jazykových i tvůrčích dovedností.

Tvůrčí Ateliér – Červená skupina

Věk: 7 – 11 let

Kdy: každý čtvrtek od 16:30 do 18:00

Červená skupina nabízí tvůrčí setkání pro děti migrantů a jejich české kamarády, která jsou zaměřena na rozvoj kreativity a sociálních dovedností.

ClubIn: Interkulturní klub pro mládež

Věk: 12 – 16 let

Mládež zapojená do interkulturního klubu se schází pravidelně cca 2x – 3x do měsíce. Workshopy a setkání jsou zaměřena na smysluplné trávení volného času, procvičování českého jazyka a rozvoj sociálních kompetencí. S dětmi je pracováno i na individuální bázi.

Letní tábory a víkendové pobyty

Děti zapojené do interkulturních klubů vyjíždějí pravidelně 3 krát ročně na víkendové pobyty a v létě pro ně InBáze pořádá letní tábor.

logo

Projekt Mosty k Porozumění je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR.